งานวิจัยเหมือนโครงการสร้างบ้าน

BEERTHAI
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

                โครงการสร้างบ้านคืองานวิจัยของ รศ.สุภาพ  ณ นคร

การเข้าร่วมฟังเป็นประสบการณ์ การสังเคราะห์งานวิจัย จากคนขับรถไปให้หัวหน้า ก็เลยได้รับความรู้เรื่องกระบวนการคิดแบบวิเคราะห์ สังเคราะห์ไปด้วย

                การรับเงินมาทำวิจัย ก็เหมือนกับการรับเหมาสร้างบ้าน เมื่อผู้วิจัย(ผู้รับเหมา) รับปากและรับเงินว่าจะทำงานนั้น  เมื่อทำออกมาแล้วก็ต้องตรงความต้องการของทั้งผู้สร้าง ผู้รับเหมา และเจ้าของเงิน(ทุน) ในกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบ คงไม่ได้ดูเพียงแค่ว่าบ้านเสร็จออกมาเป็นหลัง แต่ต้องดูองค์ประกอบต่างๆร่วมด้วย เช่นมีการคอรัปชั่น กิน อิฐ หิน ปูน ทรายหรือไม่ และต้องดูส่วนอื่นอีกกว่าจะออกมาเป็นบ้าน

                ในการสังเคราะห์ ให้เล่าประสบการณ์ ปัจจัยใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยที่ดำเนินการ สิ่งที่บอกได้แก่ 1) บทบาทตรงที่ลงไปทำ 2)วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง 3)การเรียนรู้ ทำอะไรแล้วได้อะไร 4)อาจจะดูโอกาสเพื่อแก้จุดอ่อนจุดแข็ง และดูอุปสรรค พร้อมทั้งบอกวิธีการแก้ไข

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน BEERTHAI_FCKMความเห็น (1)

จตุพร
IP: xxx.150.132.18
เขียนเมื่อ 
น่าสนใจที่เปรียบงานวิจัยเหมือนการสร้างบ้าน แต่ขอให้บ้านที่สร้าง ให้ ๑.ฐานโครงสร้าง ตอกเสาเข็มให้เข้มแข็ง ๒.มีแปลนบ้านที่ชัดเจน หรือไม่ก็คุยกับทีมงานสร้างบ้านเป็นระยะ ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนอย่างไร ให้บ้านเราน่าอยู่ และเอื้อประโยชน์ในการใช้สอยมากที่สุด ๓.ให้ทุกคนที่สร้างบ้านมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง แบ่งตามความถนัด เช่น คนนี้ฉาบปูนเก่ง คนนี้ตกแต่งภายในเก่ง เป็นต้น ๔.คำนึงถึงสภาพแวดล้อมรอบๆบ้านด้วย ครับ เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทกับตรงนั้นจริงๆ ไม่ใช่ว่าสร้างบ้านแบบเมืองหนาวแบบยุโรป ในเมืองร้อน อย่างนี้ไม่ไหวครับ ๕.บางครั้งอาจจะไม่ได้บ้านตามที่วาดหวังไว้ ก็ไม่ใช่เรื่องที่ควรกังวล นะครับ ที่สำคัญอยู่ที่โครงสร้าง ฐานรากที่เข้มแข็ง ส่วนจะต่อเติมอะไรนั้นสามารถต่อเติมใด้ในอนาคตครับ ๖.รับเหมาสร้างบ้านด้วย จิตใจสาธารณะ เป็นสุข ระหว่าง ก่อสร้าง "บ้านของเราก็จะหน้าอยู่และสวยงามครับ" ๗.ให้ความสำคัญกับทุกองค์ประกอบของบ้านครับ เพราะ สำคัญเท่าเทียมกันทุกส่วนเลย แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้ครับ ที่ชุมชนคนวิจัยเพื่อท้องถิ่น www.gotoknow.org/mhsresearch ครับ