อัดโหลด flash ไม่ได้ ใครมีวิธีช่วยบอกทีว่าทำอย่างไร ไฟล์ขนาด 3 เมกกว่า ๆ ทำไงจะ อัพโหลดได้