Archanwell
รศ.ดร. พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร

กานต์ เสริมชัยวงศ์ : ในการประเมินผลของอาจารย์แหวว


เป็นงานเขียนเมื่อถูกองค์กรหนึ่งขอให้ประเมินมนุษย์ที่ชื่อ “กานต์ เสริมชัยวงศ์”

อ.แหววรู้จักคุณกานต์เมื่อไหร่กัน ? แค่ไหนกัน ?

ดิฉันจำได้ว่า เคยอ่านข้อเขียนของคุณกานต์มาตั้งแต่ก่อน พ.ศ.๒๕๔๒ และรู้จักว่า เป็นคนทำงานด้านเด็ก และเป็นลูกศิษย์อาจารย์วิฑิต มันตราภรณ์ นั่นก็คือ เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์คนเดียวกัน

เรา กล่าวคือ ดิฉันกับคุณกานต์มาร่วมงานกันจริงๆ ก็คือในคณะอนุกรรมการด้านชาติพันธุ์ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งดำเนินการตั้งแต่ราว พ.ศ.๒๕๔๕ จนถึง พ.ศ.๒๕๕๐ เรามีโอกาสใช้โอกาสนี้ศึกษากฎหมายและนโยบายเพื่อจัดการปัญหาคนไร้รัฐคนไร้สัญชาติในประเทศไทย และเรามีโอกาสที่จะใช้ความรู้กฎหมายดังกล่าวในการช่วยเหลือบุคคลที่มีปัญหาสถานะบุคคลจำนวนมากในประเทศไทย

นอกจากนั้น เราได้พัฒนาองค์ความรู้เก่าและสร้างองค์ความใหม่สำหรับการทำงานร่วมกันในหลายโอกาส ที่สำคัญ ก็คือ ในคณะอนุกรรมการด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว และ ในคณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านชนชาติ ผู้ไร้สัญชาติ แรงงานข้ามชาติ และผู้พลัดถิ่น สภาทนายความ และงานล่าสุดที่เราได้มีโอกาสทำงานร่วมกัน ก็คือ

ท้ายที่สุด ก็คือ ใน พ.ศ.๒๕๕๐ การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสร้าง how - to สำหรับทนายความชุมชน ซึ่งเรียกกันทั่วไปในประเทศไทยในเวลานี้ว่า “๕ X X ๖”[1] และองค์ความรู้นี้กำลังได้รับการทดลองในห้องทดลองทางสังคมที่สร้างขึ้นโดยคลินิกกฎหมายชาวบ้านแม่อาย ภายใต้ความร่วมมือระหว่างเครือข่ายของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ และ UNICEF

 

ถามว่า อะไรคือคุณสมบัติของคุณกานต์หรือคะ ?

คุณกานต์มีความสามารถในการคิดและการเข้าใจสิ่งต่างๆ อย่างรวดเร็วและเป็นระบบ นอกจากนั้น ยังมีวิสัยทัศน์ที่ยาวไกลและรอบด้าน และมีความสามารถในการจัดการอย่างเป็นระบบ

        มีความเป็นผู้ใหญ่ทั้งทางด้านอารมณ์และจิตใจเกินอายุจริง มีความคิดสร้างสรรค์อย่างมาก ไม่มีลักษณะที่อนุรักษ์นิยม แต่ก็ไม่มีลักษณะที่ก้าวหน้าจนก้าวร้าว มีความเป็นผู้นำ แต่ไม่เผด็จการ รับฟังความคิดเห็นคนรอบด้าน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

คุณกานต์มีทักษะการเขียนและการพูดดีมากทั้งในภาษาอังกฤษและภาษาไทย

 

ความสามารถพิเศษหรือจุดแข็งของผู้สมัคร?

คุณกานต์เป็นนักกฎหมายที่มีความเชี่ยวชาญอยากมากในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน นอกจากนั้น คุณกานต์ยังมีความวิริยะอุตสาหะอย่างยิ่ง ความสำเร็จของงานส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในความรับผิดชอบของคุณกานต์จึงเป็นไปอย่างดีเสมอ

 

ความสามารถในการพัฒนาตัวเองล่ะ ?

ด้วยความเชี่ยวชาญในกฎหมายสิทธิมนุษยชน และด้วยความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในปัญหาเกี่ยวกับคนที่มีปัญหาสถานะบุคคลในประเทศไทยที่จะเพิ่มพูนมากขึ้นเรื่อยๆ ตามวัยที่เพิ่มขึ้นของคุณกานต์ น่าจะทำให้คุณกานต์มีความสามารถที่จะใช้ความรู้ด้านกฎหมายในการจัดการปัญหาเด็กไร้รัฐไร้สัญชาติได้ดีมากขึ้นเรื่อยๆ

 

ทักษะที่เป็นจุดเด่นและข้อจำกัดของคุณกานต์

ประสบการณ์การทำงานเกี่ยวสิทธิเด็กตลอดระยะเวลากว่า ๑๕ ปี ย่อมเป็นศักยภาพที่จะทำงานคุ้มครองสิทธิเด็กได้ดี นอกจากนั้น คุณกานต์มีศักยภาพอย่างสูงในการทำงานทางวิชาการ จึงน่าจะส่งผลให้งานเชิงปฏิบัติการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งนัก

คุณกานต์ไม่มีข้อจำกัดใดๆ หากเกี่ยวกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของเด็ก เยาวชน และครอบครัวที่ประสบปัญหาสถานะบุคคล หัวใจและลมหายใจของเขาอยู่ที่คนเหล่านั้น

 

additional comments หรือคะ ?

คุณกานต์เป็นผู้มีจิตใจงดงามอย่างยิ่ง จนเป็นที่รักใคร่ของคนรอบตัวมากค่ะ นอกจากประสิทธิภาพในการทำงาน

-------------------------------------------------[1]  กานต์ เสริมชัยวงศ์, จากแนวคิด ห้าคูณหกเป็น ห้าคูณหกคูณหก, http://gotoknow.org/blog/statelessness/260107

กานต์ เสริมชัยวงศ์, ความน่าสนใจของ กระบวนการทำงานแบบห้าคูณหกคูณหก,

http://gotoknow.org/blog/statelessness/260112

ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล, ห้าคูณหก : สูตรคูณความคิดและปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาสถานะบุคคลตามกฎหมายไทย, บทความวิชาการเพื่อนำเสนอแนวคิดด้านวิธีวิทยาเกี่ยวกับการจัดการประชากรตามกฎหมายไทยสำหรับคนทำงานเพื่อคนไร้รัฐคนไร้สัญชาติบนฝั่งทะเลอันดามัน,

http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=435&d_id=434

http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=447&d_id=446

--------------------------------------------------------------------

หมายเลขบันทึก: 266583เขียนเมื่อ 7 มิถุนายน 2009 23:15 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 มิถุนายน 2012 23:44 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (1)

ส่วนเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ ดูได้ที่นี่นะคะ

http://gotoknow.org/blog/maeai-classroom-storytelling/267318

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี