ดิฉันมีเรื่องที่จะบอกกล่าวเชิงตั้งคำถามว่า BlogKM ต่างจาก "กระทู้" อย่างไร

ในความคิดของดิฉันคิดว่า
BlogKM คือ สิ่งที่บอกกล่าว เล่าขาน ให้ความรู้ ให้แง่คิด สร้างสรรค์ เพิ่งสีสัน ในแต่ละชุมชน ซึ่งสิ่งที่คนเขียน BlogKM ก็จะกล่าวนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ มีสาระ ให้ความรู้ และแฝงข้อคิดดีๆให้พึงปฏิบัติ ส่วนข้อคิดเห็นของ BlogKM ก็จะมีผู้ที่รู้ ผู้ที่สนใจ อาจจะเข้ามาให้ความคิดเห็นเสริมรายละเอียดเนื้อหาของ Blog นั้น หรือไม่ อาจจะให้คำชม หรือข้อติติงเพื่อให้ปรับปรุงแก้ไข ในเชิงที่ดีขึ้น (ผู้ที่แสดงความคิดเห็นจะใช้คำพูด ใช้ความคิด อย่างเป็นเหตุ และเป็นผลที่ดี แบบคนมีการศึกษา ไม่มีอคติกับผู้เขียน)

ส่วนกระทู้ในความคิดของดิฉัน
กระทู้ คือ อิสระทางความคิด เปิดกว้างเสมอ จะมีสาระหรือไม่ขึ้นกับมุมมองของแต่ละคน บ้างบอกมีสาระ บ้างบอกไม่มีสาระ เอาอะไรมาวัด เขาว่ากันว่า อุจจาระ บางคนบอกเป็นขยะ แต่บางคนก็รู้ว่าเป็นขยะแต่เขายอมรับว่าสามารถนำมาหมักทำปุ๋ยได้ ขอให้พี่น้องทุกท่านเป็นแก้วที่พร้อมรับน้ำเสมอนะคะ (จงแยกแยะให้ดีว่าอันไหนคืออคติ หรือมุมมองเสนอแนะ) 

กระทู้เป็นการแสดงความคิดเห็นแบบใช้อารมณ์ในการเขียน ระบายอารมณ์ที่อยากจะพูดมากกว่าแสดงความรู้

ท่านใดมีข้อคิดที่จะเสนอแนะ ในความแตกต่างระหว่าง BlogKM กับ กระทู้ เชิญได้นะคะ