บรรยายนำก่อนปฏิบัติการเรื่อง "การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยใช้กระบวนการ KM"


       วันนี้(2 พฤษภาคม) ผมได้รับเชิญจากกลุ่มโรงเรียนในเขตอำเภอบางกรวย 4 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต  โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา  โรงเรียนวัดอุบลวนาราม  และโรงเรียนวัดส้มเกลี้ยง ให้ไปเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการจัดการความรู้(KM) เป็นเวลาครึ่งวัน ก่อนที่จะลงมือประชุมปฎิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของผู้บริหารและครูทั้ง 4 โรงเรียนในภาคบ่าย โดยจัดที่โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต

       ผมได้กล่าวถึงความสำคัญของการพัฒนาหลักสูตรซึ่งมีกระบวนการดำเนินงานตั้งแต่  การจัดทำหลักสูตร  การนำหลักสูตรไปใช้  และการประเมินผลหลักสูตร ซึ่งจะต้องทำอย่างต่อเนื่อง   ซึ่งขอชื่นชมกับโรงเรียนที่มีการแสวงหาเทคนิคต่างๆเพื่อนำมาใช้ในการดำเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  และ KM ก็เป็นเครื่องมือหนึ่งที่กลุ่มเห็นว่าน่าจะนำมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรครั้งนี้

       ผมได้นำที่ประชุมพูดถึงเรื่อง KM ตามความเข้าใจแต่ละคนอย่างอิสระ  ไม่ต้องกลัวผิด แล้วช่วยกันตะล่อมกล่อมเกลา  และผมช่วยสรุปพร้อมให้ตัวอย่างจนทุกคนเข้าใจถึงกระบวนการ KM และเห็นว่าเป็นเครื่องมือที่ดีที่สามารถนำไปใช้ในการพัฒนางานได้อย่างดียิ่ง  ในตอนท้ายผมได้นำเสนอการใช้บล็อก gotoknow ซึ่งก็ได้รับความสนใจอย่างมาก  ครูเริ่มเห็นแนวทางว่าการจัดการความรู้น่าจะมีได้หลายวิธีการ  และบล็อกน่าจะเป็นผลพลอยได้ในการเก็บรวบรวมผลงานด้วยการบันทึกอย่างต่อเนื่องแทนการทำแฟ้มเอกสารได้ด้วย

         จากนั้นผมได้เชิญคุณครูรัตนา  นิยมราษฎร์  ครูชำนาญการพิเศษวิชาสังคมศึกษา โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำลี อำเภอบางบัวทอง มาเล่าเรื่องเล่าเร้าพลัง ทีตนเองประสบผลสำเร็จในการพัฒนาหลักสูตร"ท้องถิ่นของเรา" และ คุณครูเจริญพร  น้อมจุ้ย  ครูโรงเรียนประชาอุปถัมภ์ มาเล่าเรื่องเล่าเร้าพลังในฐานะเป็นทีมนำในการพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียน ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ฟังอย่างมาก

         เมื่อแต่ละคนเล่าจบผมได้นำให้ที่ประชุมช่วยกันสรุปขุมความรู้ที่ได้รับโดยเฉพาะประเด็นที่เป็น best practices ของแต่ละคน เพื่อเป็นแนวทางในการแบ่งกลุ่มปฎิบัติการในภาคบ่าย ซึ่งอาจารย์ประสงค์ สังข์ดิษฐ์ (ศน.ประสานงานโรงเรียน) จะเป็นวิทยากรนำปฏิบัติการ  ก็ต้องขอชื่นชมอาจารย์ประสงค์ที่มีเทคนิคในการนิเทศที่ดี  และได้เห็นความตั้งใจจริงของโรงเรียนทั้ง 4 โรงเรียน จึงคิดว่า การปฎิบัติการในวันนี้ที่ใช้เรื่องหลักสูตรเป็นตัวนำเรื่อง จะทำให้แต่ละคนเกิดแนวคิดจะไปทำเรื่องอื่นๆต่อไปด้วย

หมายเลขบันทึก: 26557เขียนเมื่อ 2 พฤษภาคม 2006 19:49 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2012 14:50 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี