ที่ อบต.ยอด นายก อบต.เป็นสตรี ชื่อ นางเรไร รักษา  ปลัด อบต.เพิ่งโอนจากกรมการปกครอง เคยอยู่ อ.สองแคว  มา 5-6 ปี เลขานายกฯ รับรถยนต์มารับที่สำนักงานท้องถิ่น อ.สองแคว ระหว่างทางก่อนถึงที่ทำการ อบต.ขอให้แนะนำ อบต.3 นาที

 

ที่่ อบต.ชนแดน

 

ที่ อบต.นาไร่หลวง