วันนี้ได้ดูผลงานการทำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(cai)ของชาวเทคโนฯกลุ่ม2แล้วดีใจที่ทำกันได้ดีมากทุกกลุ่ม ทั้งเนื้อหา ข้อความ สี เสียง มีความเหมาะสมสวยงามดี นับแต่นี้ไปเราคงมีนักเทคโนฯที่เป็นครูประจำการในระดับต่างๆสร้างสรรค์สื่อดีๆให้กับนักเรียนต่อไป