อาจารย์ให้เพื่อนนำเสนอชิ้นงาน CAI เพื่อนหลายกลุ่มทำงานได้ดีนะ เกินคาด เลยทำให้ต้องคิดว่างานของตัวเองควรอยู่ในระดับไหน กลับไปแก้ไขใหม่ดีกว่าเรา CAI รูปแบบการออกแบบก็จะมีทั้งของ กาเย่ ซิลล์ อเลสซี่ เพื่อนจะนำเสนอตามรูปแบบการของ สีสันงานก็ดีนะ ก็มีเพียงบางกลุ่มเท่านั้นที่ไม่ดีจริงๆ ซึ่งอาจารย์ก็ได้ให้ข้อเสนอแนะส่วนที่ควรปรับปรุงแก้ไขแล้ว จะนำข้อเสนอไปปรับปรุงให้ดีค่ะ ขอบคุณ