หลากหลายความคิด หลากหลายทางเลือกในการจัดทำ CAI วันนี้ตั้งใจดูเพื่อน ๆ นำเสนอแต่ละเรื่องเป็นสิ่งดี ๆ ทั้งนั้น หลังจากนั่งดูตั้งแต่กลุ่มแรกจนถึงกลุ่มสุดท้ายเห็นการออกแบบ การนำหลักการ ทฤษฎีต่าง ๆ มาใช้ CAI ที่เพื่อนนิสิตตั้งใจทำกันมาก็หลายเรื่อง เช่น

น้ำตาลสด  การขยายพันธุ์พืช เทคโนโลยีสารสนเทศ ลูกประคบ สารละลาย ส้มตำกับGMO การทำน้ำสกัดชีวภาพ  ได้แนวคิดในการออกแบบที่ชัดเจนขึ้นมาตั้งเยอะ