การนำเสนอ CAI ระดับปฐมวัย

ขอบคุณที่ติชมผลงาน

วันนี้นำเสนอ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง ตัวเรา  ระดับปฐมวัย  ได้ทั้งคำติและคำชม
ขอรับไว้  คำติจะนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนางานต่อไป

ขอขอบคุณอาจารย์ และเพื่อน ๆ ทุกคนที่ช่วยกันติชมผลงานคะ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นัยนา สัตถาพร : G3ความเห็น (0)