วงจรเดมมิ่งกับการเรียนรู้

  Contact

เพื่อการเรียนรู้ให้ได้คุณภาพ ถ้าจะนำเอาวงจรเดมมิ่งเข้ามาใช้ประยุกต์ ควรจะเป็นอย่างนี้ หรือไม่

1. Plan  เริ่มเขียนแผนการสอน

2. Do    ปฏิบัติการสอนตามแผนการสอน

3. Check  ทดสอบ  ประเมินผลการสอน

4. Act    บันทึกหลังการสอน นำไปปรับปรุงใหม่อีกต่อไป

 

ขอความคิดเห็นด้วยครับ

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In ชุมชนคนช่างเชื่อมโลหะ

Post ID: 26379, Created: , Updated, 2012-04-16 10:39:28+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #แลกเปลี่ยนเรียนรู้

Recent Posts 

Comments (0)