วงจรเดมมิ่งกับการเรียนรู้

เพื่อการเรียนรู้ให้ได้คุณภาพ ถ้าจะนำเอาวงจรเดมมิ่งเข้ามาใช้ประยุกต์ ควรจะเป็นอย่างนี้ หรือไม่

1. Plan  เริ่มเขียนแผนการสอน

2. Do    ปฏิบัติการสอนตามแผนการสอน

3. Check  ทดสอบ  ประเมินผลการสอน

4. Act    บันทึกหลังการสอน นำไปปรับปรุงใหม่อีกต่อไป

 

ขอความคิดเห็นด้วยครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชุมชนคนช่างเชื่อมโลหะความเห็น (0)