AAR การสัมมนานักส่งเสริมฯ เดือนเมษายน ( สาย 2 )

"อารมณ์...งาน...และการเรียนรู้" คุณอำนวยต้องคำนึงถึง และประเมินกระบวนการ ลปรร.และปรับให้บรรลุทั้ง 3 ประเด็นนี้อยู่ตลอดเวลา

          การทำ AAR ในการสัมมนานักส่งเสริมฯ ของสายที่ 2 ณ กลุ่มเกษตรพัฒนา 43 อำเภอทรายทองวัฒนา วันนี้ได้ยกเวทีการทำ AAR ให้กับทีมงานของอำเภอคลองขลุง ซึ่งคุณรัตนพล  มะโน (เกษตรจันทร์) ทำหน้าที่ดำเนินเวที และคุณเปรมศักดิ์ ทำหน้าที่บันทึก/ลิขิต

(ลิงค์อ่านบันทึกการสัมมนาสายที่ 2)

          ในวันนี้ คุณรัตนพลได้โชว์ลวดลายของคุณอำนวยในการทำ AAR โดยใช้กลยุทธ์โยนคำถามหยอดให้เป็นรายบุคคล ซึ่งได้สร้างความสนุกสนานไปพร้อมๆ กันกับการ AAR ในวันนี้สำเร็จไปด้วยดี มีเสียงหัวเราะตลอดการดำเนินงาน

 • คุณรัตนพล  มะโน (อำนวยกระบวนการ)

                                             

          สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการสัมนาในวันนี้

 • เรียนรู้กระบวนการเกิดกลุ่ม
 • ได้เรียนรู้แผนของแต่ละพื้นที่ เพราะได้มีการ ลปรร.
 • ได้เรียนรู้ถึงความตั้งใจในการปฏิบัติงานของกลุ่ม
 • เรียนรู้การประสานงานเพื่อขอรับการสนับสนุนจาก อบต.
 • เห็นการมองจากหลายมุม ทั้งจากนักวิจัย/การดำเนินการ GAP
 • พบว่าหากเจ้าหน้าที่อยู่ติด/ในพื้นที่ จะปฏิบัติงานส่งเสริมได้ดี
 • ได้ ลปรร.เทคนิคการส่งเสริมของนักส่งเสริมแต่ละพื้นที่

          ประเด็นที่ได้เรียนรู้และจะนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน

 • ต้องทำงานส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืน
 • จะนำของดีที่ได้เรียนรู้ไปเสริมการทำงานในพื้นที่
 • นำจุดเด่น/ดี ไปเผยแพร่และประยุกต์ใช้
 • จะสร้างกลุ่มให้เข้มแข็ง โดยเริ่มที่การสร้าง/คัดเลือกกรรมการ

          ข้อเสนอแนะ

 • ในการระดมคิดหาแนวทางในการทำงานในภาคเช้า ควรเพิ่มกิจกรรมอื่น(พืช) เพราะในวันนี้ได้เพียงพืชเดียวคือข้าว   ยังมีผัก ไม้ผล ยังไม่ได้มีการ ลปรร.
 • การคัดเลือกสถานที่เพื่อศึกษาดูงานอย่างวันนี้ ดีมาก ไม่ไกลจนเกินไปและอาหารอร่อย

 

 • ทีมอำเภอคลองขลุง ดำเนินการ AAR

                                   

          "อารมณ์...งาน...และการเรียนรู้" คุณอำนวยต้องคำนึงถึง และประเมินกระบวนการ ลปรร.และปรับให้บรรลุทั้ง 3 ประเด็นนี้อยู่ตลอดเวลา

บันทึกมาเพื่อการ ลปรร. ครับ

วีรยุทธ  สมป่าสัก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMนักส่งเสริมการเกษตรความเห็น (2)

JJ
IP: xxx.28.116.252
เขียนเมื่อ 

  เรียน ท่านประธานเครือข่าย KFCจังหวัดพิจิตร

 "นามสิงห์ป่าสัก รักการพัฒนา พาชาติเจริญ เพลิดเพลินเขียน Blog สังเคราะห์ผลงาน เล่าขาน ลิขิต เป็นมิตรถาวร เอื้ออาทรเครือข่าย ขยายภูมิปัญญา พัฒนาชาว-ไทย"

วีรยุทธ
IP: xxx.47.247.116
เขียนเมื่อ 
      ขอบพระคุณอาจารย์มากครับ