ยุทธศาสตร์ด้านวิจัยของ มน.

         ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับและปรับเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัย

         ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาความพร้อมของปัจจัยด้านต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนงานวิจัย

         ยุทธศาสตร์ที่ 3 สนับสนุนให้อาจารย์ทุกคนทำวิจัย

         ยุทธศาสตร์ที่ 4 กำหนดให้นิสิตทุกหลักสูตรทำการศึกษา / วิจัย โดยให้เป็นเงื่อนไขสำหรับการสำเร็จการศึกษา

         ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมให้ข้าราชการ / พนักงาน (ที่มิใช่อาจารย์) ทำการศึกษา / วิจัยเพื่อพัฒนางาน

         ยุทธศาสตร์ที่ 6 กำหนดให้มีกลไกความรับผิดชอบ (responsibility) และรับผิดรับชอบ (accountability)

         วิบูลย์ วัฒนาธร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัย-QA-KM

คำสำคัญ (Tags)#มหาวิทยาลัยนเรศวร#ยุทธศาสตร์#นเรศวรวิจัย

หมายเลขบันทึก: 26245, เขียน: 01 May 2006 @ 11:44 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 14:49 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)