ความรู้ฝังลึกกว่า ๑๐๐ ปี

ขณะนั่งเครื่องบินจากขอนแก่นไปที่ กทม ได้อ่านหนังสือพิมพ์ มติชน หน้าอาทิตย์สุขสันต์

น่าที่จะถ่ายทอด

"ความรู้ฝังลึก ของคุณยายที่มีอายุยืนที่สุดในโลก"ให้พวกเราฟังครับ

คุณยาย ดู ปินหัว เป็นบุคคลที่อายุยืนยาวที่สุดในโลก ท่านเกิดวันเดียวกับ JJ คือ

วันที่ ๒๒ เมษายน แต่ห่างกันคนละหลายสิบปี ท่านเกิดปี ค.ศ. ๑๘๘๖

ทางตะวันตกเฉียงใต้ของมณฑลเสฉวน

เคล็ดลับที่คุณยายบอกกับทุกคน ที่ทำให้อายุยืนยาวนานที่สุด คือ

1.ทานมังสวิรัติ หรือ กินแต่ผักตั้งแต่จำความได้จนถึง ๑๑๐ ปี 

2.ไม่สูบยา

3.ไม่แตะต้องเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์

4.อารมณ์ดี

5.ใจกว้าง

6.ไม่เคยทะเลาะกับใคร

กินเนสส์บุ๊ก ออฟเดอะเวิร์ลด์ เรดคอร์ดส์ ได้บันทึกว่าคุณยาย

เป็นผู้มีอายุยืนที่สุดมาตั้งแต่ ๔ ปีที่แล้ว

โดยสรุป การใช้ชีวิตที่เรียบง่าย ๖ ประการ

ทำให้มีชีวิตที่ยืนยาวนาน ไม่ต้องพึ่งหมอ พึ่งแต่ธรรมชาติ เสมือนเรื่อง

 "หมู่บ้านคำปลาหลายที่ JJ เคยเล่าสู่กันฟัง ครับ"  
JJ