R2R : Old-System DM..เดิมๆ ที่ควรปรับ

  ติดต่อ

  DM นั้น พบว่ามีอัตราผู้มารับบริการค่อนข้างสูงเป็นอันดับต้นๆ ของผู้มารับบริการทั้งหมดในโรงพยาบาล   

       จากการศึกษานำร่องในอุบัติการที่เกิดขึ้นในโรคเบาหวาน หรือ  DM นั้น พบว่ามีอัตราผู้มารับบริการค่อนข้างสูงเป็นอันดับต้นๆ ของผู้มารับบริการทั้งหมดในโรงพยาบาล และมีอัตราการเสียชีวิตจากโรคนี้สูงเช่นกัน จากข้อมูลเชิงปริมาณเหล่านี้สะท้อนให้เห็นอะไรบางอย่าง ทำให้เราคนทำงานนิ่งเฉยไม่ได้ ต้องลุกขึ้นมาช่วยกันวิเคราะห์ และหาเหตุปัจจัยทั้งหลาย โดยเริ่มรื้อตั้งแต่ระบบบริการที่เราให้ แล้วนำมาวิเคราะห์ซึ่งระบบบริการเดิม...คือ

 

 

       จากรูปแบบบริการเดิม พบว่า สิ่งที่ผู้ป่วยได้รับจากการบริการนั้นค่อนข้างน้อยมาก...เราจึงนำประเด็นดังกล่าวมาศึกษาวิเคราะห์ และทำเป็นวิจัยและพัฒนาระบบบริการ DM โดยดำเนินมาตั้งแต่ปี 2548-ปัจจุบัน

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Happiness-R2R และวิถีแห่งการงาน

หมายเลขบันทึก: 26241, เขียน: , แก้ไข, 2013-09-06 17:21:35+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #knowledge#km#tacit#คุณภาพ#ผู้ป่วยเบาหวาน#โรคเบาหวาน#กลุ่มบำบัด#r2rโรงพยาบาลยโสธร

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)