คู่มือการใช้งานโปรแกรม ระบบวารสารประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครยะลา จ.ยะลา
<p class="MsoNormal">อภินันทนาการจากแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคยะลา</p> <p class="MsoNormal">โปรแกรมประกอบไปด้วยส่วนหลักของโปรแกรมที่มีชื่อฟอร์มว่า main ดังรูป</p> <p class="MsoNormal">              </p> <p class="MsoNormal"> ข้อมูลที่เหลือสามารถดาวน์โหลดได้จากลิงค์นี้นะครับ download </p> <p class="MsoNormal">            หน่วยงานราชการที่ต้องการโปรแกรมใดที่ทางวิทยาลัยสามารถช่วยเหลือได้ก็ให้บอกมานะครับ ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับ</p>