การจัดการปัญการการระบบการทำงานของสาขา จ.นครศรีฯ

ใจแลกใจ
       ครั้งที่ผ่านมานั้นผมได้เล่าให้เพื่อนๆ ฟังแล้วว่าผมนั้นได้ออกตรวจงานต่างจังหวัดซึ่งครั้งที่ผ่านมานั้นได้เดินทางไปตรวจที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งมีทั้งหมด 7 สาขา โดยแต่ละสาขานั้นมีลักษณะการทำงานที่แตกต่างกันทำให้ปัญหาและข้อบกพร่องที่แตกต่างกันออกไปด้วยแต่ที่สำคัญนั้นเพื่อนๆส่วนใหญ่น่าจะทราบถึงลักษณะอุปนิสัยของคนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชพอประมาณว่าเป็นอย่างไร พูดดัง และตรงไปตรงมา พูดไม่อ้อมค้อมนัก ไม่ค่อยยอมคนอื่นมากนัก รวมๆแล้ว น่าจะใช้คำว่า “ นักเลง ” ก็ได้นะ
      ผมและคณะที่ออกตรวจนั้นมีจำนวน ทั้งหมด  4 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆละ  2 คน โดยมีหัวหน้าทีมคือ ผมซึ่งจะรับผิดชอบความผิดพลาดทั้งหมดที่เกิดขึ้นและต้องสรุปรายงานการตรวจส่งผู้จัดการแผนกอีกครั้งเมื่อตรวจเสร็จ และการตรวจครั้งนี้ใช้เวลา  1 อาทิตย์  ( 19 – 23 กรกฎาคม ) ซึ่งผมพูดได้เลยว่าเป็นการทำงานที่ต้องมีความยืดหยุ่นในการทำงานการกับผู้เกี่ยวข้องอย่างมากทั้ง เพื่อนร่วมงานและพนักงานที่ถูกตรวจสอบการทำงาน
การยืดหยุ่นนั้นเป็นผลมาจากการที่ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดนั้นไม่สามารถสื่อสารและปฏิบัติงานได้อย่างมีมาตรฐานเดียวกันและเข้าใจถึงระบบการทำงานที่ไม่กระจ่างนัก จึงเป็นที่มาของปัญหาการทำงานของผมและเพื่อนร่วมงานที่ไม่สามารถจัดการกับระบบการทำงานของสาขา ( พนักงานที่รับผิดชอบในงานของตน ) เพื่อที่จะสามารถตรวจสอบหรือสอบทานการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นผมและเพื่อนร่วมงานได้ตกลงกันว่าเราจะไม่พยายามพูดถึงสิ่งที่ได้เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้แต่เราจะจัดการกับการทำงานที่เป็นปัจจุบันทั้งด้านตัวเลขและคุณภาพการทำงานโดยที่ทางเราได้อธิบายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นว่ามีความผิดพลาดอย่างไรและส่งผลต่อการดำเนินงานของสาขาอย่างไรโดยเน้นไปที่ตัวพนักงานด้วย จากนั้นเราได้นับระบบการทำงานที่รัดกุมและมีแบบแผนที่เหมือนกันซึ่งลักษณะการดำเนินของแต่ละสาขานั้นแม้จะต่างกันแต่ปัญหาส่วนใหญ่นั้นอยู่ที่ตัวบุคคลและตัวบุคคลส่วนรูปแบบการทำงานที่กำหนดไว้นั้นจะเหมือนกัน ดังนั้นการจัดการกับปัญหาในครั้งเราต้องทำความเข้าใจกับพนักงานถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นหากทางพนักงานไม่ปฏิบัติงานตามมาตรฐานหรือรูปที่กำหนดไว้ อีกทั้งทางเราจะต้องติดตามถึงผลการดำเนินงาน ค่อยสอบถามปัญหาที่เกิดขึ้นโดยหาทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและป้องกันไม่ให้ปัญหานั้นๆหรือที่มีลักษณะใกล้เคียงเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นเองอีกหรือถ้าจะเกิดขึ้นก็ไม่รุนแรงนัก
การจัดการปัญหาลักษณะนี้ยังเป็นการสอบถามความคิดเห็นในการทำงานด้านอื่นๆภายในสาขา เช่น ด้านการขาย สินเชื่อ การติดตามหนี้ เป็นต้น โดยที่ผ่านมานั้นสิ่งที่เราได้รับเป็นที่น่าพอใจมากในระดับหนึ่ง เนื่องมีการพูดคุย เล่าประสบการณ์เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งในอดีต ซึ่งบางปัญหานั้นเป็นสิ่งที่เราไม่เคยพบและยังคงเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆ โดยบางครั้งปัญหานี้บางสาขาเกิดแต่บางสาขาไม่เกิดแต่เราสามารถที่จะป้องกันไว้ก่อนโดยการบอกเล่าให้ทราบถึงปัญหาและผลที่ตามมาเพื่อให้พนักงานในสาขานั้นๆระวังและเพิ่มความรอบคอบในการทำงาน
เพื่อนๆคงจะเห็นว่าการจัดการกับปัญหาของผมและเพื่อนๆมีทั้งบู๊และบุ๋นเพราะการที่เราจะเปลี่ยนแปลงหรือจัดการกับสิ่งที่มีความคิดเราต้องทำให้สิ่งๆนั้นเห็นถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการเปลี่ยนแปลงหรือจัดการกับมัน เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงานและการอยู่ร่วมกันในองค์กรอย่างผาสุก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คุณจะไม่เดินเดียวดายความเห็น (1)

ning
IP: xxx.120.118.71
เขียนเมื่อ 

ติดต่อกลับด้วย