วิธีการและปัญหาในการให้ผู้ใช้มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบ

Catalogue
วิธีการและปัญหาในการให้ผู้ใช้มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบ
ผมมีร้านแห่งหนึ่งซึ่งทำธุรกิจประเภทซื้อมาขายไป ดูเผินๆ ไม่มีความจำเป็นต้องอาศัยความรู้อะไรเลย แต่ถ้ามองกันจริงๆ แล้วก็ต้องใช้ความรู้เฉพาะทางเหมือนกัน คือ จำเป็นต้องมีความรู้ในเรื่องสินค้าที่รับมาขาย ต้องมีความเข้าใจและสามารถแนะนำสินค้า ตลอดจนคุณภาพของสินค้าหลายๆ ยี่ห้อ ให้ลูกค้าได้เลือกใช้ อีกทั้ง ยังต้องมีความเข้าใจในเรื่องของหลักการทำงานบ้าง เพื่อเป็นส่วนสำคัญในการแนะนำสินค้า หรือ เข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นกับลูกค้า เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ให้แก่ลูกค้า หรือแม้แต่การวางกลยุทธ์ในการดำเนินกิจการ ก็ต้องอาศัย ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการคิดวางแผน
คงเป็นเพราะเป็นธุรกิจเล็กๆ จึงไม่มีใครใคร่ให้ความสำคัญกับเรื่องของการร่วมมือกันเพื่อพัฒนาระบบการจัดการความรู้ หรือ ระบบอื่นๆ ในองค์กร
บรรดาความรู้ที่มีอยู่ทั้งหมดนี้ ระยะหลังๆ ผม ได้เริ่มตระหนักถึงการจัดการความรู้ ซึ่งแต่เดิม ปัญหาที่พบคือ อาศัยประสบการณ์ และความจำเพียงอย่างเดียวในการดำเนินกิจการต่างๆ ไม่มีการเก็บรวบรวม และแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน ไม่มีการทำงานเป็นทีม ขาดความกระตือรือร้น ร่วมแรงร่วมใจกันทำงาน ต่างฝ่ายต่างคิดว่า สามารถทำงานด้วยตนเองได้ สามารถรับผิดชอบงานที่ตนเองทำได้โดยไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นๆ ซึ่งเป็นความคิดที่ผิดพลาดมากๆ ในการร่วมกันพัฒนาระบบ
แต่ผมเริ่มปรับปรุง แก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยผมได้ทำการบันทึกความรู้ไว้ โดยการจัดทำ Catalogue สินค้าขึ้นมา เพื่อเป็นการรวบรวมสินค้า ลักษณะการใช้งาน รูปแบบสินค้า ออกมาเป็นหมวดหมู่ สะดวกแก่การค้นหา และง่ายต่อการแนะนำให้พนักงานใหม่ได้เรียนรู้...สิ่งที่ทำก็ได้จากการเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมประเภท Database ที่เดิมไม่เคยสนใจมันมาก่อน ไม่ทราบว่ามันมีประสิทธิภาพได้
เท่าที่ได้จัดทำขึ้นมา พบว่า วิธีการใช้ Catalogue นี้นั้นเป็นวิธีการที่ดีมาก ๆ เลยครับ
                หลังจากที่ได้เรียนรู้เรื่อง DATABASE ผมก้อมีความคิดที่จะ นำเอาประโยชน์ของ การทำ Database มาใช้ในการควบคุม Stock สินค้า , จัดทำ Catalogue สินค้า ... ผมคิดว่า น่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อกิจการของผม ....และ เพื่อเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ ให้ยั่งยืนต่อไป ครับ
                โดยผมจะให้พนักงานแลกเปลี่ยนความรู้กันในการออกแบบระบบฐานข้อมูล เพื่อพัฒนาการขายสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้า
                ทั้งหลายทั้งปวงนี้ ต้องมีการทำให้พนักงานทุกๆ คนยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น และพร้อมที่จะสนับสนุนการใช้เทคโนยีในการจัดการความรู้ ต้องทำให้พนักงานทุกคนเห็นประโยชน์ร่วมกันจากการจัดการโดยให้มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Come and See My KMความเห็น (0)

คำสำคัญ (Tags)

#uncategorized

หมายเลขบันทึก

2606

เขียน

17 Aug 2005 @ 19:56
()

แก้ไข

11 Feb 2012 @ 13:56
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก