อุปสรรคและทางออกของการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้


เราจะเห็นได้ว่า การเกิดการเรียนรู้ขึ้นในองค์กรนั้นง่ายนิดเดียวเพียงแค่เราสื่อสารและสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือผู้นำขององค์กร

  การบริหารเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงขององค์กรที่จะมุ่งสู่การเรียนรู้นั้น เป็นระบบเปิดที่ต้องติดต่อสัมพันธ์และปรับเปลี่ยนหลายส่วนในองค์กร เช่น การออกแบบงาน การทำงานเป็นทีม การปรับระบบ การให้รางวัลตามความสามารถ การมอบหรือเพิ่มอำนาจการตัดสินใจให้แก่ผู้ปฏิบัติ การปรับเปลี่ยนความคิดให้เป็นระบบ เป็นกลยุทธ์มากขึ้น ไม่พึงพอใจกับความสำเร็จหรือผลงานเดิมที่ได้รับ ดังนั้นจึงมีความยากลำบากในการปฏิบัติในการผลักดัน ซึ่งเกิดจากสิ่งเหล่านี้คือ

  1. ความเป็นองค์กรขนาดใหญ่ ซึ่งการที่องค์กรมีขนาดใหญ่ มีการจัดแบ่งโครงสร้างขององค์กรตามอำนาจหน้าที่ตามสายงานมีลำดับขั้นมากมาย จะทำให้การเรียนรู้ที่เน้นความคิดสร้างสรรค์ การทำงานโดยทีมอิสระ ไม่เกิดขึ้น

  2. ความเป็นผู้นำที่ไม่สร้างความผูกพัน การไม่เอาจริงเอาจังกับแนวทางการพัฒนาคน การพัฒนาทีมหรือกลุ่มผู้ปฏิบัติและในการพัฒนาองค์กร เช่น ขาดนโยบายที่ชัดเจนในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

  จากปัญหาและอุปสรรคที่กล่าวมานั้นทำให้เกิดแนวทางในการเรียนรู้ ได้ดังนี้

  1. ผู้นำต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ผู้นำต้องตรวจสอบแนวคิด แนวปฏิบัติ

  2. ผู้นำต้องสร้างกลุ่มที่สามารถบริหารความเปลี่ยนแปลงได้

  3. คณะกรรมการอำนวยการ ต้องมีกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง

   จากแนวทางที่ผมได้พูดถึงนี้พบว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้เกิดขึ้นได้นั้นทุกคนในองค์กรจะต้องมีการสื่อสารและสร้างความไว้วางใจ ซึ่งองคืกรจะต้องสร้างวัฒนธรรมที่มีการแบ่งปัน พบปะพูดคุยกันได้อย่างอิสระ ซึ่งจะทำให้เกิดการไหลของข้อมูลข่าวสาร ดังนั้นเราจะเห็นได้ว่า การเกิดการเรียนรู้ขึ้นในองค์กรนั้นง่ายนิดเดียวเพียงแค่เราสื่อสารและสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือผู้นำขององค์กร 

คำสำคัญ (Tags): #uncategorized
หมายเลขบันทึก: 2609เขียนเมื่อ 17 สิงหาคม 2005 20:27 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2012 13:56 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี