จุดแตกดับของการพัฒนา

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
บ่ายวันนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ๗๐ ชีวิต จะเข้ามา "ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้" เพื่อพัฒนางานประกันคุณภาพของสถาบัน

วันนี้มีแขกมาเยี่ยมยาม

 สองวันนี้เรา(ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพ)ทำงานกันหลายแนว เพราะ นอกจากจะเตรียมรับการประเมิน การประกันคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๑ ของหน่วยงานเจ้าของ ซึ่งทำติดต่อ ตั้งแต่ JJ รับหน้าที่ นับเป็น ปี ที่ ๓

 งานที่พวกเรามีส่วนร่วมรับชอบและพัฒนา คือ การนำเครื่องมือ การจัดการความรู้ มาเข้าสู่องค์กรเรียนรู้ ของ ชาว มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 บ่ายวันนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ๗๐ ชีวิต จะเข้ามา "ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้" เพื่อพัฒนางานประกันคุณภาพของสถาบัน

 เราเตรียมทีมงาน นับตั้งแต่ ระดับ คณบดี คือ รศ.นสพ.ประจักษ์ พัวเพิ่มพูลศิริ จากคณะสัตวแพทย์ศาสตร์และสัตวศาสตร์ 

 ผศ.ดร.สุบรรณ เอี่ยมวิจารณ์ อาจารย์อุทิศ แสงละเอียด และ คุณประภัสสร จรัสอรุณฉาย จากคณะบัญชีและการจัดการ

 คุณสายฝน ทัพขวา และ คุณอรทัย สีหาบุญมี จาก บัณฑิตวิทยาลัย

 อาจารย์สายใจ ชุบวา จากศูนย์ศาสตร์และศิลป์

 ทีมงานชาวศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพ มมส ซึ่งเช้านี้ อาจารย์หนุ่ม รอง ผอ. และ ท่านกัมปนาท ไปประเมินไข้วที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส

 ประเด็นที่ทาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เน้น คือ การ "ลปรร" น่าสนุกครับ

 ไม่แน่ใจว่าจะได้ รายงานสดสด หรือไม่ ครับ

 จุดแตกดับของการพัฒนา หรือ ฅน ที่เป็น มนุษย์ เพราะ เครื่องมืออะไรก็แล้วแต่ ไม่ว่าจะโดนบีบจาก ผู้บริหารสูงสุดในสถาบัน ไม่ว่าจะเป็น กพร สมศ หรือ สกอ

 หาก

 "หัวใจ ไม่เปิดรับ หัวใจไม่ยอมรับ"

 

 ยาก ครับ

 วันนี้ ท้าทายอีกแล้วครับ "ทั้งผู้เข้าเยี่ยม และ รับการเยี่ยม จะเกิดพัฒนาการอย่างไร จะทำลายจุดแตกดับ สร้างหัวใจ นักพัฒนา คุณภาพ ได้อย่างไร"

JJ2009ฅนธรรมดา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (6)

เขียนเมื่อ 

แบบภาพล่างนี้...คงเป็นจุดดับของการพัฒนาเหมือนกัน

เขียนเมื่อ 

เรียน ท่านคอก้าน เสาไฟแรงจูงจริงๆครับ

เขียนเมื่อ 

เรียน ท่านพิชชา เด็กน้อย ปิดหู แต่ยังเปิดตา เปิดปาก ถือว่า พอไปได้ครับ

เขียนเมื่อ 

เรียน ท่านอาจารย์จิตเจริญ

เวลาอันจำกัด และบรรยากาศที่พาไป บ้างที่ก็ควบคุมลำบากครับ

chair and table

เขียนเมื่อ 

เรียน ท่านกัมปนาท

  • นอกจากเวลา แล้ว
  • สถานที่ไม่เอื้อให้เกิดการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ครับ
  • น่าเสียดายเราไม่มีห้อง ที่มีแต่ chair