เนื่องในวโรกาสวันที่9มิถุนายน2549พิธีฉลองสิริราชสมบัติิ60ปี