ช่วงนี้คุณดูจะ HOT มากเป็นพิเศษ เพราะทั้งเพศตรงข้ามและเพศเดียวกันต่างจะเข้ามาคบหาคุณ ถ้าหากว่าคุณมีคู่อยู่แล้วก็ต้องพยายามใจแข็ง ส่วนคุณที่ยังไม่มีคู่ ก็ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าคนที่เข้ามามีคู่แล้วหรือยัง