ยินดีตอนรับเปิดเทอม..

Gammiie
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ม่วง ขาว ชวนเชิญ

 โรงเรียนอำนวยวิทย์ (หน้ากองบิน 4) อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์

เปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2549  วันที่ 16 พฤษภาคม 2549

จำหน่ายหนังสือเรียนในวันที่ 1-4  พฤษภาคม 2549

         รับสมัครนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1- ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 (รับจำนวนจำกัด)

                                 บริหารงานโดย   นายอำนวย  แย้มสอาด

                      ปรัชญาโรงเรียน  วิชาการดี   กิจกรรมเด่น  เน้นคุณธรรม

                                         สีประจำโรงเรียน  ม่วง - ขาว    

                                    สีม่วง  หมายถึง ความโอ่อ่า สง่างาม

                                    สีขาว  หมายถึง  ความบริสุทธิ์

                          

                            *****************************************

                     

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน noonajiaranaiความเห็น (0)