มมส.เรามีผู้ทรงคุณวุฒิมากมายแต่กระจัดกระจายอยู่ ควรจะเร่งรัดจัดตั้งCoPs โดยด่วน เพื่อจะได้ช่วยแก้วิกฤตของสังคมในขณะนี้...ควรมีเจ้าภาพเร่งรัดดำเนินการได้แล้วนะ...หรือว่าไง...