นักศึกษาฝึกงาน

การฝึกงาน

นักศึกษาที่ออกฝึกงาน  พบปัญหาใดสามารถแจ้งมาที่นี่ได้หรือ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อิเล็กทรอนิกส์ รภอบ.ความเห็น (0)