ชนะกรรม

"ความรัก เกิดขึ้นเพราะอดีตชาติ หรือ ปัจจุบัน"
ไม่มีเรื่องสำคัญในชีวิตเราเกิดขึ้นด้วยความบังเอิญ
พระพุทธองค์ตรัสว่า ความรักนั้น เกิดขึ้นด้วยเหตุ ประการ
ประการแรกคือเพราะอยู่ร่วมกันในอดีตชาติ
ประการที่สองคือเกื้อกูลกันในปัจจุบัน
เหมือนดอกบัวที่เกิดเพราะอาศัยเหตุ ประการ
คือน้ำและเปือกตม
ขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้
กรรมคือเจตนา เจตนาคือกรรม ทำกรรมอันใด
จิตย่อมปรุงแต่ง จิตย่อมยึดมั่น
จิตย่อมมีกรรมนั้นติดตามไปประดุจเงาตามตัว
กรรมย่อมก่อสภาวะ หรือภพแห่งความสอดคล้องกับกรรมนั้น ๆ
ขึ้นในเวลาใดเวลาหนึ่ง ไม่ปัจจุบันก็อนาคต
ไม่อนาคตใกล้ก็อนาคตไกล อย่างไรย่อมย้อนมาหาเจ้าของกรรมแน่นอน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บัวใต้น้ำความเห็น (0)