วันนี้อาจารย์สมศักดิ์จากTUC มาคุยกับดิฉันและทีมงานถึงการเตรียมตัวที่จะต้องเขียนขออนุมัติโครงการใหม่ซึ่งมีสัญญาอีก5ปีข้างหน้า     โครงการจะมีกรอบแนวคิดภายใต้โครงการPEPFAR โดยต้องดูสถานการณ์ของประเทศเป็นกรอบแนวคิด    ในปีนี้ประเทศจะเน้นการป้องกันโรค    เราต้องส่งโครงร่างคร่าวๆประมาณเดือนพฤษภาคม     และเสนอTUCและส่งให้CDCสหรัฐอเมริกาต่อไป    ในประเด็นที่ควรเสนอเราคุยในหลักการแต่รายละเอียดดิฉันจะประชุมหารือเร็วๆนี้ค่ะ