โรงเรียนวัดวังชะโด อำเภอบางซ้าย สพท.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านได้ยอดเยี่ยม หลากหลาย ต่อเนื่อง ปลูกฝังให้นักเรียนรักการอ่าน รักการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี ขอชื่นชม

ตัวอย่าง กิจกรรมที่โรงเรียนจัดบริการให้แก่ผู้เรียน

วันจันทร์     เช้า  เล่าข่าวเช้านี้                      กลางวัน  แข่งขันเปิดสารานุกรม
วันอังคาร    เช้า ภาษาไทยวันละคำ                            การใช้พจนานุกรม
วันพุธ        เช้า สุภาษิต สำนวนไทย                           แข่งขันเปิดดิกชั่นนารี่
วันพฤหัสบดี  เช้า ภาษาอังกฤษวันละคำ                      เกมคณิตศาสตร์
วันศุกร์       เช้า เล่านิทาน                                       วาดภาพสร้างสรรค์

กิจกรรมเสริม ได้แก่ คัดไทย เขียนไทย ยอดนักอ่าน วิเคราะห์ข่าว กระเช้าเคลื่อนที่ ห้องสมุดสัญจร เปิดประตูความรู้สู่บ้าน