ห้องเรียนสำหรับเด็กเล็กๆ

dararat
จัดห้องเรียนให้เด็กเล็ก

 

จัดห้องเรียนให้เด็กเล็ก

                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                              

 

 

 

          เราอาจจัดบรรยากาศห้องเรียนให้เป็นธรรมชาติหรือตกแต่งให้รู้สึกเป็นธรรมชาติ  โดยใช้วัสดุที่หาได้ในท้องถิ่น  จัดมุมโต๊ะหรือชั้น  เพื่อจัดวางหรือแสดงสิ่งต่าง ๆ จากสิ่งแวดล้อมตามฤดูกาลหรือเทศกาล   เปลี่ยนมุมนี้เป็นประจำ   เพื่อให้สอดคล้องกับกาลเวลา   และความสนใจ   ของเด็ก

          จัดให้มีมุมต่าง ๆ  ที่เหมาะสม  เช่น  มุมอ่าน  มุมเล่น  บอร์ดผลงาน  บอร์ดกระตุ้นการเรียนรู้ที่เปลี่ยนเป็นประจำ  กระดานไวท์บอร์ดหรือกระดานดำ  มุมจัดวาง  หัวข้อที่จะเรียนรู้  ชั้น  ตู้  หรือมุมเก็บของและอุปกรณ์เครื่องใช้ในการสอน  ผลงานของเด็กควรได้รับความสำคัญ  ติดตั้ง  หรือแสดงผลงานของเด็กทุกคน  หรือหมุนเวียนแสดง  ไม่เลือกเฉพาะผลงานดีเด่นหรือผลงานประเภทไม่มีที่ติ  เด็กจะพยายามทำงานด้วยความตั้งใจ  ไม่ควรตัดสินงานของเด็กว่าไม่สวย  ไม่ดี  จึงควรจัดให้มีพื้นที่สำหรับติดโปสเตอร์ผลงานของเด็กบางคนเป็นพิเศษทุกสัปดาห์  เช่น  เด็กที่มีความใฝ่ฝัน  เด็กที่ขยันและตั้งใจ  เด็กที่รักการอ่าน  เด็กที่ชอบช่วยเหลือเพื่อน  เด็กที่ชอบประดิษฐ์คิดค้น  ฯลฯ  โปสเตอร์ที่จะแสดงตัวตนของเด็ก  และกระตุ้นให้เด็กสนใจความคิดของคนอื่น

          จัดมุมสิ่งของที่น่าสนใจ  ครูอาจอนุญาตให้เด็กนำสิ่งของที่เขาสนใจมาจากบ้าน  นำมาแสดงไว้ที่โต๊ะที่ครูจัดให้  เช่น  เด็กอาจทำจรวจ  ภาพวาด  สติ๊กเกอร์  หุ่นยนต์  มาโรงเรียน  โดยครูอนุญาตเพียงชั่วคราว  และพิจารณาว่าห้องเรียนจะไม่กลายเป็นที่รวมของเล่น  อาจตั้งหัวข้อในแต่ละสัปดาห์ว่า  เด็กควรนำสิ่งของประเภทใดมาโรงเรียน

          จัดมุมส่วนตัวสำหรับเด็ก  เด็กอาจเข้ามาใช้มุมนี้เพื่อปรับอารมณ์  สงบใจ  หรือพักสมอง  ครูออกแบบพื้นที่เล็ก ๆ  ในห้องเรียนให้น่าอยู่  น่าสบาย  คล้ายบ้านและกำหนดเวลาการใช้มุมนี้โดยบอกกับเด็ก    ว่า

-           ทุกคนเข้ามาใช้มุมสบายนี้ได้

-           เด็ก    นั่งให้สบายได้  คุณครูจะไม่ถามว่ามานั่งตรงนี้ทำไม

สำหรับมุมนี้ครูอย่ากังวลว่าเด็กจะแย่งกันเข้ามาอยู่มุมนี้  เพราะเด็ก ๆ  ชอบเล่นมากกว่าจะ

นั่งพักสงบอารมณ์

          จัดห้องเรียนและสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพปลอดภัยอยู่เสมอ  โดยหลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็นอันตรายดังนี้

-           อุปกรณ์ที่ใช้สีที่เป็นอันตราย  และสารตะกั่ว

-           เลี่ยงการเก็บยาและสารเคมีในห้องเรียน  อุปกรณ์วิทยาศาสตร์และการพิมพ์บางอย่างที่เป็นอันตรายต่อเด็ก

ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนเป็นผู้สร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้ขึ้นเอง     ด้วยการจัด

สวนหย่อม  จัดตู้ปลา  ทำบ่อเลี้ยงปลาเล็ก

          หากเราจัดห้องเรียน  โดยเน้นเด็กเป็นตัวตั้ง  ตามที่กล่าวข้างต้น  เด็กก็จะได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่  แล้วเด็กก็จะมีรากฐานของชีวิตที่มั่นคงตลอดไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชมรมครูปฐมวัยราชบุรี1

คำสำคัญ (Tags)#การจัดห้องเรียนสำหรับเด็กเล็ก การจัดสิ่งแวดล้อมให้เด็ก

หมายเลขบันทึก: 257937, เขียน: 28 Apr 2009 @ 15:10 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 13:17 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก


ความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

ดีครับเด็กๆจะได้มีความรู้ครับ

http://happytreebiz.blogspot.com/

สุชาดา ถิระศุภศรี
IP: xxx.27.174.222
เขียนเมื่อ 

ในการจัดห้องเรียนให้เด็กเล็กมีส่วนสำคัญมากในการพัฒนาการของเด็ก ห้องเรียนของเด็กควรจะเป็นการจัดที่ประกอบด้วยรูปภาพ บอร์ดรูปภาพ เพราะรูปภาพจะสามารถสื่อให้เด็กเห็นได้ว่าสิ่งที่เค้าเห็นคืออะไร รูปร่างลักษณะเป็นอย่างไร ภายในห้องเรียนควรจะมีอุปกรณ์สิ่งของที่เด็กสามารถนำมาเล่น ได้โดยไม่เกิดอันตรายแก่ตัวเด็ก บรรยาศภายในห้องเรียนต้องสะอาด ดูแล้วสบายตา ไม่ควรมีสิ่งของมาวางทิ้งไว้ ในการจัดห้องเรียนควรจะมีบอร์ดแสดงผลงานของเด็กด้วย เพราะจะช่วยกระตุ้นให้เด็กเกิดการอยากจะเรียนสนใจ และจำนวนนักเรียนในชั้นเรียนไม่ควรจะมากเกินไป เพราะจะทำให้ดูแลเด็กได้ไม่ทั่วถึง

อำนาจ ศรีดอนไผ่
IP: xxx.27.171.156
เขียนเมื่อ 

ห้องเรียนเด็กปฐมวัยต้องจัดและออกแบบให้มีศูนย์หรือมุมการเรียนรู้ ครูเป็นผู้ดูแลและพัฒนาให้ เป็นตัวกระตุ้นที่มีค่าต่อการเรียนรู้ของเด็ก ควรมีความเฉพาะต่อการเรียนรู้ของเด็ก การเล่นการได้สัมผัสสิ่งต่าง ๆ ด้วยตัวเด็กเองเป็นสื่อการเรียนรู้สำคัญของเด็ก ดังนั้นห้องเรียนของเด็กปฐมวัยจึงแตกต่างจากห้องเรียนของเด็กระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษาตรงที่ห้องเรียนของเด็กปฐมวัยต้องมีความพร้อมที่จะเป็นสิ่งแวดล้อมของการเรียนรู้

นายวัชรชัย วิบูลย์สุข
IP: xxx.232.142.111
เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยครับ  ห้องเรียนสำหรับเด็กเล็ก ควรจะต้องสะอาดน่านั่งเล่นเหมาะกับการเรียนรู้ของเด็กและมีมุมต่าง ๆ อยู่ทั่วห้อง เช่นมุมของเล่นเสริมพัฒนาการสมอง ร่างกาย การคิด มุมหนังสือน่าอ่านเช่นพวกนิทานต่าง ๆ  มุมวาดภาพเสริมกล้ามเนื้อแขนและฝึกให้เด็กมีจินตนาการด้วย  ที่สำคัญคือมีมุกพักผ่อนให้กับนักเรียนคือการนอน