เพื่อนนั้นมีความสำคัญมาก...จากความคิดในอดีตของข้าพเจ้าในวันเก่าๆ  ข้าพเจ้าคิดว่าเพื่อนนั้นไม่มีความสำคัญมากนัก และถ้าหากย้อนคืนวันนั้นมาได้ข้าพเจ้าคงจะมีเพื่อนดีๆอีกมากมาย