ก่อนอื่นผมต้องขอชื่นชมและขอเป็นกำลังใจให้ชุมชนคนทำeOffice ของวลัยลักษณ์ โดยเฉพาะผู้นำและคุณอำนวยชุมชน ได้แก่ คุณประไพ และคุณสิทธิชัย หัวหน้าส่วนสารบรรณฯ ที่ได้มีการสร้างกระบวนการขับเคลื่อนชุมชนอย่างต่อเนื่อง และสร้างความตื่นตัวให้ชาววลัยลักษณ์ได้มากที่เดียวผมสังเกตุได้จากการเข้ามามีส่วนร่วมของพวกเราในกระดานข่าวใน web KMของเรา และได้ทราบว่าวันที่ ชุมชนคนทำ eOffice จะได้มีการพบปะแบบ F to F กันอีกเป็นครั้งที่ 2 ในช่วงบ่ายวันนี้ที่ศูนย์คอมฯ ทราบว่ามีประเด็นมากมายที่เดียวที่จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ถ้ายังไงเมื่อได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันแล้ว อย่าลืมมาเล่าในฟังด้วยนะครับ