ไดมีโอกาสดูซีดีเสียงกู่จากครูใหญ่แล้วสงสารครูใหญ่จังเลยอยากไปช่วยพัฒนาโรงเรียนที่มีครูใหญ่ลักษณะนี้จังเลย