คนกำลังจะบิน

หนึ่งในโครงการ To Be Number One

และแล้วพอลล่าก็หาเรื่องมาเล่าได้แล้ว เป็นการพัฒนาคุณภาพสถานบำบัดรักษายาเสพติดของโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งมีกิจกรรมและเรื่องเล่าหลายเรื่อง แต่ขอยกตัวอย่าง ชมรมหนึ่งในโครงการ To be number one ค่ะ

โครงการเพื่อนช่วยเพื่อนทางสายใหม่ เพื่อ To be number one  เป็นโครงการที่ทำให้การพัฒนาคุณภาพชีวิตเครือข่ายป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ยามว่างให้ผู้บำบัดอย่างต่อเนื่อง มีจิตแพทย์เป็นผู้รับผิดชอบ จัดตั้งเป็นชมรม “คนกำลังจะบิน ชนะใจ คือ ชัยชนะ” ซึ่งมีสมาชิกประกอบด้วยผู้ป่วยที่ติดสารเสพติดที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและผู้ที่มีความสนใจในการร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ โดยการเปิดโอกาสให้สมาชิกชมรมได้ทดลองในการฝึกฝนอาชีพต่างๆ ตามความสนใจในการร่วมกิจกรรม เพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ได้เรียนรู้กิจกรรมที่สร้างสรรค์ สาเหตุที่จัดตั้งชมรมนี้มาเนื่องจากพบว่ามีอัตราการเสพซ้ำ และการ Drop out สูง  สามารถไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ มีรูปแบบกิจกรรม ของ To be number one จัดกิจกรรม โดยแนะนำอาชีพ ได้แก่การทำผ้าบาติก ผ้ามัดย้อม ดอกไม้จันทน์ ออกกำลังกาย การซ่อมรถจักรยานยนต์ การซ่อมรองเท้าและเครื่องหนัง โดยเฉพาะ คลินิกรองเท้าใช้สถานที่ของโรงพยาบาลเป็นสถานที่ฝึกซ่อมรองเท้า บริการเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลเป็นลูกค้า โดยได้รับค่าตอบแทน ผลสำเร็จของโครงการนี้คือการสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ผู้บำบัดรักษา ทำให้รู้สึกว่ามีคุณค่า ปัจจุบันผู้ป่วยสามารถนำไปประกอบอาชีพในชีวิตประจำวันได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Paula กับการพัฒนาคุณภาพความเห็น (0)