จุดมุ่งหมายของการทำโครงงานภาษาอังกฤษ

จุดมุ่งหมายของโครงงานแต่ละโครงงานมักมีจุดมุ่งหมายเฉพาะสำหรับโครงงานนั้น แต่จุดมุ่งหมายสำคัญที่มีอยู่ในโครงงานภาษาอังกฤษทุกโครงงานและเป็นจุดมุ่งหมายที่สามารถจำแนกโครงงานภาษาอังกฤษออกจากโครงงานในสาระวิชาอื่นๆ

   ผู้เขียนมีความเห็นว่าโครงงานภาษาอังกฤษ ผู้เรียนควรจะสามารถสิ่งดังต่อไปนี้ได้
  1. เรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการได้สัมผัสกับข้อมูลภาษาอังกฤษที่เป็นภาษาพูดและภาษาเขียนตามที่ใช้กันอยู่ในชีวิตจริง
  2. เขียนข้อความภาษาอังกฤษที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ คำศัพท์ การสะกดตัว การใช้เครื่องหมายวรรคตอนถูกต้องและเหมาะสม
  3. ใช้ข้อมูลภาษาอังกฤษจากแหล่งข้อมูลต่างๆโดยที่สามารถสรุปใจความสำคัญและสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาจากแหล่งต่างๆเหล่านั้นได้
  4. แปลความจากภาษาไทยไปเป็นภาษาอังกฤษและแปลภาษาอังกฤษมาเป็นภาษาไทยได้(ถ้ามีความจำเป็น)
  5. นำเสนอผลงานที่เป็นผลผลิตของโครงงานโดยนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษได้ทั้งการพูดและการเขียน
  6. สามารถคิดตั้งคำถามเพื่อที่จะค้นคว้าวิจัยได้อย่างกว้างขวางได้
  7. เขียนรายงานผลการศึกษาค้นคว้าเป็นภาษาอังกฤษได้ถูกต้องตามรูปแบบการเขียนรายงาน
  8. เป็นผู้มีความรู้อย่างลึกซึ้งในหัวข้อเรื่องที่เป็นโครงงานของตน
  9. สามารถทำงานรวมกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  10. สามารถกำกับการทำงานของตนเองได้ โดยไม่ต้องให้ครูกำกับ
  11. สามารถรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากกลุ่มได้
  12. เรียนรู้ที่จะประนีประนอมกับกลุ่มเพื่อนเพื่อให้ได้ข้อยุติ แม้ว่าแนวความคิดและการแสดงความคิดเห็นอาจแตกต่างกัน
  13. เรียนรู้ทักษะต่างๆในการแสวงหาความรู้ เช่น การค้นหาข้อมูล การเลือกใช้แห่งข้อมูล การใช้พจนานุกรม รวมทั้งการใช้สื่อการเรียนการสอนที่เป็นอิเลคทรอนิกส์ เป็นต้น


   ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจุดมุ่งหมายของการทำโครงงานภาษาอังกฤษคงเป็นแนวทางให้ครู-อาจารย์ และผู้ที่สนใจใช้เป็นแนวทางในการกำหนดจุดมุ่งหมายของการทำโครงงานภาษาอังกฤษได้ท่านใดมีความคิดเห็นเข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันบ้างนะคะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน puangpen's blogความเห็น (14)

วรชัย หลักคำ
IP: xxx.172.184.2
เขียนเมื่อ 
ท่านอาจารย์ต้องบอกหน่อยครับว่าที่ต้องการนี้เป็นนักศึกษาระดับใดครับ
พวงเพ็ญ
IP: xxx.158.4.155
เขียนเมื่อ 
  • อยากเรียนอาจารย์วรชัยว่าจุดประสงค์ของโครงงานสามารถใช้กับนักเรียนได้ทุกระดับชั้นคะ
  • ขอบคุณนะคะที่เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
จงรักษ์ ศรีสรรค์
IP: xxx.203.160.119
เขียนเมื่อ 

เรียนอาจารย์ พวงเพ็ญ

ดิฉันดีใจมากที่คนพบwebsiteของอาจารย์(จากคุณขจิต)เพราะดิฉันสนใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้โครงงาน ดิฉันสอนภาษาอังกฤษชั้น ม.1-3 โรงเรียนขยายโอกาสนักเรียนมีทักษะภาษาอังกฤษค่อนข้างแตกต่างกันมาก- จากไม่รู้ ถึงรู้บ้าง ซึ่งเป็นปัญหามาก และคิดว่าโครงงานเป็นวิธีการที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกันระหว่างเพื่อน ครู ผู้ปกครอง แต่ปัญหาอุปสรรคคือทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียน,ทักษะความรู้ความเข้าใจการสอนโครงงานของครู,เวลา,แหล่งข้อมูลค้นคว้าของนักเรียนและครู สุดท้ายดิฉันสนใจอยากจะเข้าร่วมอบรมในวันที่ 24-26 มิย. แต่ดิฉันอยู่ที่อุบลราชธานี(กำลังเรียนป.โท และทำ IS โครงงานภาษาอังกฤษ) รบกวนยาวมาก. ขอบคุณคะ.จงรักษ์

ยุพิน นาคเจริญ
IP: xxx.113.56.14
เขียนเมื่อ 

ดิฉันจะจัดทำโครงานภาษาอังกฤษขึ้น ดิฉันจะขอข้อมูลบางส่วนของอาจารย์เพื่อ เป็นแนวทางในการดำเนินโครงงานจะได้ไหมค่ะ

เรียนท่านอาจารย์  รองศาสตราจารย์ ดร. พวงเพ็ญ อินทรประวัติ

  • ปีการศึกษาหน้านี้  ครูอ้อยจะจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานแบบจริงจังค่ะ
  • ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ต้องการคำแนะนำจากอาจารย์เพื่อเป็นแนวทางมากๆค่ะ

ขอบคุณค่ะ

เมย์
IP: xxx.113.17.175
เขียนเมื่อ 

ต้องการสอบถามเรื่องโครงงานภาษาอังกฤษคะคือหลานสาวบอกว่าครูที่โรงเรียนสั่งให้ทำโครงงานภาษาอังกฤษแต่บทคัดย่อ  วัตถุประสงค์  ขั้นตอนดำเนินงานต่าง  ๆ  ต้องเป็นภาษาอังกฤษ  แล้วพอดีที่บ้านไม่เก่งภาษาอังกฤษเลย  อยากขอคำแนะนำจาก  อาจารย์และตัวอย่าง  โครงงานคะ  ช่วยส่งให้ดูเป็นตัวอย่างหน่อยได้ไหมคะ

นักเรียนโข่งขอสมัครด้วยได้ไหมค่ะ  อยากเก่งภาษาจัง

ธีนิดาวรรณ ณ โคราช
IP: xxx.26.76.151
เขียนเมื่อ 

สวัสดีคะอาจารย์พวงเพ็ญ หนูเป็นคนหนึ่งที่เคยเข้ารับการอบรม TKT Module 1 ตั้ง 7 วัน (เมื่อปี 2550) ที่โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต ตอนนี้หนูผ่าน Module 1 แล้ว กำลังรอผล Module 2 หนูมีเรื่องสงสัยอยากเรียนถามอาจารย์คะพอดีเทอมนี้หนูได้สอนวิชาโครงงานภาษาอังกฤษซึ่งเป็นวิชาที่ไม่เคยสอนมาก่อนอยากเรียนถามอาจารย์ว่าควรจะสอนอย่างไร มีหนังสือประกอบการสอนหรือเปล่า อาจารย์ช่วยแนะนำด้วยนะคะ ขอบคุณคะ

ปนัดดา แฉ่งกอง
IP: xxx.136.60.64
เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณที่ท่านอาจารย์สละเวลาในการนำเสนอความรู้ของตนให้แก่ผู้ที่สนใจในการเรียนรู้ ดิฉันเป็นนักศึกษาฝึกสอนสนใจที่จะทำโครงงานภาษาอังกฤาระหว่างที่ตนเองฝึกสอนอยู่จึงเรียนถามอาจารย์ว่าควรจะสอนอย่างไร มีหนังสือประกอบการสอนหรือเปล่า อาจารย์ช่วยแนะนำด้วยนะคะ ขอบคุณคะ

ด.ช.ภาคิไนย ยูนกระโทก
IP: xxx.26.85.149
เขียนเมื่อ 

ขอขอบท่านอาจารย์ที่สละมาสอนผมในการทำโคงงานความรู้ของคูร คูรไม่เคยหวง

ขอขอบคุณคูรมากครับ

fefu
IP: xxx.172.253.170
เขียนเมื่อ 

ไปเรียนมาใหม่ปะ

nooknik
IP: xxx.143.143.151
เขียนเมื่อ 

เรียนท่านอาจารย์ รองศาสตราจารย์ ดร. พวงเพ็ญ อินทรประวัติ

ข้อมูลของอาจารย์ทำให้หนูเข้าใจข้อมูลตรงส่วนนี้มากขึ้นค่ะ เพราะกำลังอยากได้ข้อมูลตรงส่วนนี้เพื่อใช้ในการนำเสนอค่ะ

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากท่านอาจารย์ค่ะ

pap2498
IP: xxx.49.193.27
เขียนเมื่อ 

ชอบภาษาอังกฤษมาก แต่เรียนก็ไม่สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้ ยิ่งแนวทางของอาจารย์คงหมายถึงนักศึกษาปริญญาโท ก็หวังว่าสักวันน่าจะทำได้

เตย
IP: xxx.10.13.200
เขียนเมื่อ 

ยากเก่งช่วยมาสอนได้ใหมจร๊

เรียนม่ค่อยเก่งสอนยากหน่อยน๊