GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

คุณธรรมกับการพัฒนาสังคม และแนวทางการพัฒนาและขับเคลื่อนขบวนการคุณธรรมในระดับชุมชนท้องถิ่น

            ไปบรรยายในโครงการ “สัมมนาผู้นำเครือข่ายภาคตะวันตก: การขับเคลื่อนขบวนการคุณธรรม” จัดโดย “โครงการชุมชนเป็นสุข” ร่วมกับ “วิทยาลัยการจัดการทางสังคม (วจส.)” ที่อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เมื่อ 21 เม.ย. 49 และต่อมาในวันที่ 23 เม.ย. 49 ไปบรรยายใน “เวทีสัจจะพัฒนาคุณธรรม จังหวัดตราด” ที่วัดไผ่ล้อม อ.เมือง จ.ตราด จัดโดย “เครือข่ายกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ฯจังหวัดตราด” ซึ่งทั้งสองรายการนี้ สนับสนุนโดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศุนย์คุณธรรม)
            ได้บรรยายในหัวข้อ “คุณธรรมกับการพัฒนาสังคม” และ “แนวทางการพัฒนาและขับเคลื่อนขบวนการคุณธรรม” (ในระดับชุมชนท้องถิ่น) โดยใช้ Power Point ดังต่อไปนี้ฉายประกอบไปด้วย
 

ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม

25 เม.ย. 49

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 25442
เขียน:
แก้ไข:
ดอกไม้: 1
ความเห็น: 1
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (1)

ข้อเสนอ อ.ไพบูลย์ ในฐานะที่เป็น รมว.พม.แล้ว ว่า : เห็นนำเอาคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมของทุกศาสนาในไทย ผนวกกับภูมิปัญญา วัฒนธรรม ทุนทางสังคม ไปบูรณาการในการพัฒนา "คน" ชุมชน และสถาบัน องค์กร ในช่วงรัฐบาลชั่วคราวนี้ให้ได้ และสามารถจะกำหนดเป็นตัวชี้วัดกำกับตัวผู้นำทางการเมือง ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำองค์กรต่างๆ และประเมินตรวจสอบได้โดยประชาชน