Blog ของคนทำงานบริการวิชาการแก่สังคม

เปิดตัว "Blog" ใหม่ เพื่อเล่า&แลกเปลี่ยนประสบการณ์งานบริการวิชาการแก่สังคม

ทีมงานเราได้สมัครเข้าเป็นสมาชิก Gotoknow เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2549 

        โดยตั้งใจว่า จะร่วมกันบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับงานบริการวิชาการแก่สังคมเป็นหลัก  เนื่องมาจากทีมงานเรา ( โครงการติดตามประเมินผล) เป็นหน่วยกลางในการประสานงานและพัฒนาการให้บริการไปสู่ชุมชนและสังคม  มีหน้าที่ในการติดตามประเมินผลโครงการบริการวิชาการที่ได้รับการจัดสรร  โดยมีเป้าหมาย  เพื่อทราบข้อมูลด้านบริบทแวดล้อม  ปัจจัยนำเข้า  กระบวนการดำเนินงานโครงการ  ผลผลิตของโครงการ จุดดี  จุดอ่อนของปัจจัยต่าง ๆ อันนำไปสู่ความยั่งยืนการเชื่อมโยงเครือข่าย

       ซึ่งในระยะนี้(ช่วงปิดเทอม) โครงการหลาย ๆ แต่ดำเนินการช่วงนี้   ทีมงานเราก็จะเข้าเยี่ยมโครงการที่ดำเนินโครงการร่วมกับคณะกรรมการติดตามประเมินผล  แล้วจะนำมาเล่าสู่กันฟังต่อไปค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โครงการบริการวิชาการแก่สังคม มข.ความเห็น (6)

IP: xxx.28.35.2
เขียนเมื่อ 

ยินดีครับที่มีอีกช่องทางหนึ่งในการติดตามข้อมูลจากศูนย์บริการวิชาการ แม้จะเป็นช่วงปิดเทอม แต่ก็ยังมีความเคลื่อนไหวอยู่

นายบอน
ติดตาม
IP: xxx.12.97.116
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ "คุณบอน" เจ้าของ blog "keep in mind bon" ค่ะ

 

Dr.Ka-poom
IP: xxx.47.247.116
เขียนเมื่อ 

เข้ามาทักทาย"คนทำงาน"

เพื่อสังคม...เป็นกำลังใจให้นะคะ

ติดตาม
IP: xxx.12.97.116
เขียนเมื่อ 
คุณปุ๋ม..Thank you จ้า..ว่าง ๆ ไปกินข้าวด้วยกันอีกนะคะ
ตูมตาม
IP: xxx.90.247.215
เขียนเมื่อ 
ทานสองคน ติดคอนาท่าน
ติดตาม
IP: xxx.90.247.156
เขียนเมื่อ 
คุณตูมตาม..ถ้าว่างก็เชิญร่วมด้วยช่วยกัน(กิน)ค่ะ