ทฤษฎีการมีส่วนร่วมของนักศึกษา ของแอสติน

พงษ์ศักดิ์
ทฤษฎีการมีส่วนร่วมของนักศึกษา

ทฤษฎีการมีส่วนร่วมของนักศึกษา ของแอสติน (Alexander W. Astin 1984)

                อเล็กซานเดอร์ แอสติน (Alexander W. Astin, 1984) ศาสตราจารย์ทางด้านการอุดมศึกษา แห่งมหาวิทยาลัยแคริฟอเนียร์ ลอสแองเจอลิส (University of California, Los Angeles) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบพื้นฐานของทฤษฎีการมีส่วนร่วมของนิสิตนักศึกษา ไว้ 5 ประการ คือ

1)   การมีส่วนร่วม หมายถึง การใช้แรงกายและแรงใจเข้าไปสัมพันกับสิ่งต่างๆ ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้ อาจเป็นสิ่งทั่วไป เช่น ประสบการณในการเป็นนิสิตนักศึกษา หรือสิ่งที่เฉพาะเจาะจง เช่น การเตรียมตัวสอบวิชาใดวิชาหนึ่งก็ได้

2)   สิ่งต่างๆที่เข้าไปมีส่วนร่วมนั้น จะเป็นสิ่งทั่วไป หรือสิ่งที่เฉพาะเจาะจงก็ตาม การมีส่วนร่วมจะเกิดขึ้นในลักษณะที่แตกตางกัน นิสิตนักศึกษาแตละคนมีสวนรวมในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ในปริมาณที่แตกตางกัน และนิสิตนักศึกษาคนหนึ่งคนเดียวกันมีสวนรวมกับสิ่งตางๆ กัน ในเวลาที่แตกตางกัน

3)   การมีสวนรวมนั้น มีทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การมีสวนรวมในเชิงปริมาณของนิสิตนักศึกษาอาจวัดไดา นิสิตนักศึกษาใชเวลากี่ชั่วโมงในการเรียน เปนตน สวนในเชิงคุณภาพอาจวัดในแงที่วา นิสิตนักศึกษาทบทวนและเขาใจงานที่ไดรับมอบหมายใหานหรือไมหรือเพียงแต่จองที่หนังสือแตาฝนกลางวัน เปนต

4)   การพัฒนาด้านการเรียนรูและบุคลิกภาพของนิสิตนักศึกษา ที่เกิดจากโปรแกรมการศึกษานั้น เป็นสัดส่วนโดยตรงกับปริมาณ และคุณภาพของการมีส่วนร่วมของนิสิตนักศึกษาในโปรแกรมการศึกษานั้น

5)   ประสิทธิภาพของนโยบายหรือการปฏิบัติการใดๆ ทางการศึกษานั้น เกี่ยวของโดยตรงกับความสามารถของนโยบายและการปฏิบัตินั้นๆ ในการที่จะเพิ่มการมีสวนรวมของนิสิตนักศึกษา

แอสติน (1993) กล่าวไว้ว่า นโยบายการปฏิบัติการของสถาบันทุกๆ อย่าง เช่น ตารางชั้นเรียน กฏเกณฑ์เกี่ยวกับการเข้าชั้นเรียน การปฐมนิเทศและการแนะแนวนิสิตนักศึกษา ตลอดจนถึงนโยบายในด้านที่ไม่เกี่ยวกับวิชาการ เช่น การจัดอาคารสถานที่ จำนวนและประเภทของกิจกรรมนอกหลักสูตรต่างๆ รวมทั้งกฏเกณฑ์ในการเข้าร่วม ค่าใช้จ่ายสำหรับกิจกรรมทางวัฒนธรรม สิ่งอำนวยความสะดวกทางนันทนาการ เป็นต้น สามารถมีผลกระทบต่อการใช้เวลาและพลังงานของนิสิตนักศึกษาได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การพัฒนานักศึกษา

คำสำคัญ (Tags)#การมีส่วนร่วม#ทฤษฎีการมีส่วนร่วมของนักศึกษา#แอสติน

หมายเลขบันทึก: 253391, เขียน: 04 Apr 2009 @ 17:23 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 09:24 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก


ความเห็น (4)

น้ำแหวว
IP: xxx.26.127.33
เขียนเมื่อ 

เข้ามาอ่านดูน่ะค่ะ ^^

ยิ้ม
IP: xxx.7.145.43
เขียนเมื่อ 

อยากจะถามว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนต้องใช้ทฤษฎีอะไรคะ

เขียนเมื่อ 

ผมไม่แน่ใจนะครับว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน จะต้องใช้ทฤษฎีอะไรเป็นหลัก แต่ทฤษฎีนี้ ก็พอจะประยุกต์ใช้ได้ครับ

ผมเคยเห็นทฤษฎีการมีส่วนร่วมทางการเมือง น่าจะลองศึกษาดูครับ

อาซีเสาะ สาอุ
IP: xxx.154.50.159
เขียนเมื่อ 

แล้วขั้นตอนการมีส่วนของทฤษฎีละค่ะ