วันนี้ผมสามารถเขียนบันทึกบล็อกได้เร็วและหลายบันทึก  เพราะผม เรียนรู้จากเวทีคุณอำนวยที่บ้านผู้หว่านครับ เห็นหลายท่านทั้ง ศ.นพ.วิจารณ์  อาจารย์หมอ JJ คุณชายขอบ ฯลฯ เขียนบันทึกอยู่ตลอดเวลา 

     ผมเลยลองบ้างครับ ต่อสายระบบไว้ที่ห้องประชุม โดยไปซื้อสาย Lan เมตรละ 10 บาท (ลงทุนเอง) ได้ผลครับ วันนี้เลยได้หลายบันทึก  และวันนี้เลยลองส่งข่าวการประชุม (ขณะนี้กำลังประชุมอยู่ครับ) ดูภาพประกอบ

  • บรรยากาศสดๆ ครับ เมื่อ 15.00 น.  ท่านเกษตรจังหวัดกำลังประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร (OM)

         

  • มุมซ้ายมือล่าง ผมต่อ Lan ไว้ ใช้ได้ดี สามารถร่วมประชุมและเขียนบล็อกได้พร้อมกันครับ

                                         

บันทึกมาเพื่อการ ลปรร.ครับ  ใช้เวลาเกือบ 30 นาที (ใช้ภาพประกอบ)

วีรยุทธ  สมป่าสัก