แนะนำหน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดชุมพร

กระผมรู้สึกดีมาก ที่ได้เข้ามาทำงานที่สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดชุมพร แห่งนี้ เวลาผู้มาติดต่อเดินเข้ามาในสำนักงานฯ กระผมจะได้ยินคำกล่าวว่า " สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ มาติดต่อเรื่องอะไรค่ะ มาติดต่อเรื่องอะไรครับ " จากเจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯ และทุกคนพยายามให้บริการในเรื่องต่างๆ อย่างเต็มที่ นี้เป็นเพียงสิ่งเล็กๆ น้อยๆ ที่ทำให้ผู้มาติดต่อเกิดความพึงพอใจ ซึ่งกระผมคิดว่าทุกหน่วยงานสามารถทำได้

สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดชุมพร มีหน้าที่เกี่ยวกับ จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด จดทะเบียนพาณิชย์ จดทะเบียนสมาคมการค้าและหอการค้าจังหวัด บริการตรวจค้น คัดสำเนา และรับรองรายการทางทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทและทะเบียนพาณิชย์ ถอนทะเบียนบริษัทที่มิได้ประกอบการค้าหรือประกอบการงานให้เป็นบริษัทร้าง รับงบการเงินประจำปี บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปีของนิติบุคคล ตรวจสอบและส่งเสริมการจัดทำบัญชีของธุรกิจ ให้คำแนะนำ ฝึกอบรม ส่งเสริมและพัฒนา ผู้ประกอบการ สถาบันการค้า ธุรกิจค้าปลีกค้าส่งธุรกิจบริการ และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานฯ โทรศัพท์ 0 7750 2233 โทรสาร 0 7750 3097 E-mail address : [email protected]

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Chumphon-Commerceความเห็น (0)