ผู้อ่านเคยได้ยินความเชื่อนี้ไหมคะ “ถ้าฟันหน้าห่าง ต้องหาทางอุด ไม่อย่างนั้นเงินทองจะรั่วไหลออกหมด”

เมื่อคราวออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ของมหาวิทยาลัย ผู้เขียนได้พบกับผู้ป่วยถึง 2 ราย ที่มีความเชื่อนี้และไปใส่ฟันกับช่างที่มาให้บริการตามบ้าน ดังรูป

 

ในช่วงแรกผู้ป่วยก็รู้สึกพึงพอใจดี แต่ทำได้ไม่นานฟันที่ใส่ที่เคยแนบสนิทกับฟันธรรมชาติกลับเริ่มหลวม ขยับได้ และทำให้มีกลิ่นปาก  

ผู้เขียนจึงได้ให้คำแนะนำไปว่า การปิดช่องว่างสามารถทำได้หลายทาง เช่น

  • การอุดปิดด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน สามารถทำได้ในกรณีที่ฟันไม่ห่างจากกันมากนัก

  

(ภาพจาก http://www.pilsondental.com/gallery.php)

  • การใส่ฟันปลอมแบบถอดได้เสริมเข้าไป (คล้ายๆ กับที่ผู้ป่วยทำกับช่าง แต่เขาจะสามารถถอดฟันนั้นออกมาล้างทำความสะอาดได้)
  • และ หากมีการเรียงตัวของฟันซี่อื่นๆ ที่ไม่สวยร่วมอยู่ด้วย ก็อาจแก้ไขด้วยการจัดฟันเพื่อให้มีการเรียงตัวของฟันที่สวยงามแต่ค่าใช้จ่ายก็จะสูงเพิ่มขึ้นด้วย

     หลังจากนั้นผู้ป่วยรายนี้จึงขอให้ผู้เขียนกรอฟันซี่นั้นออกให้ เพราะหลังจากที่มันหลวมก็ทำให้มีเศษอาหารเข้าไปติดอยู่ข้างใต้บ่อยๆ หมักหมมจนทำให้เกิดกลิ่นปาก จากนั้นจึงได้แนะนำให้ผู้ป่วยไปปรึกษาทันตแพทย์เพื่อแก้ไขต่อไป

     เอ.. แล้วระหว่างนี้เงินทองจะไหลไปไหนไหมนี่ ?