ฝึกความจำไขว้คำศัพท์ลับสมอง
รู้จักท่องรู้ระลึกหมั่นฝึกฝน
เก่งเขียนอ่านการสะกดด้วยอดทน
เพราะทุกคนเห็นคุณค่าภาษาไทย
หัดบวกลบได้ครบถ้วนกระบวนคิด
เตรียมแข่งขันอย่างฉันมิตรร่วมสมัย
พร้อมรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย
เล่นเกมไขว้ช่วยพริบไหวพัฒนา