เกร็ดความรู้จากการประชุมหน่วยฯองค์กรการเงินชุมชน

ความท้าทายที่พอดีเป็นพลังและการฝึกฝนตนเองที่ดี
เราประชุมหน่วยฯเพื่อสรุปงานที่ผ่านมาและวางแผนงานต่อไปเดือนละ 1 ครั้ง และมีการหารือกันในเรื่องย่อย ๆค่อนข้างบ่อย ประชุมเดือนนี้ผมถามถึงปริมาณงานว่ามากน้อยเพียงไร ทั้งสองคนบอกว่า พอดีไม่มากไม่น้อยจนเกินไป พอถามถึง ความท้าทายของงาน แหม่มบอกว่า ไม่ค่อยมี เนื่องจากบทบาทผู้ประสานงาน 6 พื้นที่ค่อนข้างนิ่ง การ update ข้อมูลในwebsite ก็เรียบเรื่อย สำหรับงานที่ได้ลุยเองในบทบาทคุณอำนวยกลุ่มการเงิน 3 ตำบลที่นครศรีธรรมราชนั้น เราได้กระจายความรับผิดชอบให้กับคุณอำนวยจากหน่วยงานที่ร่วมรับผิดชอบจนลงตัวแล้ว ทำให้รู้สึกว่าไม่ค่อยมีบทบาทอะไร ผมจึงเสนอให้แหม่มรับผิดชอบ การถอดขุมความรู้และแก่นความรู้ในพื้นที่ 3 ตำบล โดยเชื่อมโยงกับผู้รับผิดชอบในแต่ละตำบล โดยให้แป้นสรุปบทเรียนการจัดการด้านการเงิน/บัญชีโครงการนี้ซึ่งได้รับงบบูรณาการจากผู้ว่าราชการจังหวัด
งานนี้จะประสานกับทีมคุณอำนวยตำบลละ 3 คนโดยเฉพาะกับคุณลิขิตของแต่ละทีม และทีมกลาง 3 คน(คุณอำนวยจากตำบลมารับผิดชอบประสานงานกลาง 2 คนและผู้ประสานงานจากพช. 1 คน) แหม่มรู้สึกว่ามีงานเป็นชิ้นเป็นอัน ท้าทายขึ้น แต่แป้นยังไม่แน่ใจนัก
แหม่มจะถอดความรู้ 2 ชุดคือ 1)ความรู้ที่ใช้ในการจัดการกลุ่ม/เครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพของคุณกิจเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2)กระบวนการจัดการเรียนรู้ของคุณอำนวยเพื่อให้เกิดข้อ 1
สำหรับแป้นเป็นความรู้เรื่องการเงินและบัญชีของการจัดการงบซีอีโอเพื่อใช้ในการดำเนินการอย่างเป็นระบบในคราวต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สถาบันจัดการความรู้เพื่อชุมชนความเห็น (1)

หทัย
IP: xxx.28.68.11
เขียนเมื่อ 
ขอบคุณคะ พี่ภีม เพิ่มความชัดเจนและมองเห็นภาพมากขึ้นคะ