คำกล่าวอบรมหัวหน้าหน่วยสายปฏิบัติการ

ระยะทางพิสูจน์ม้า กาลเวลาพิสูจน์คน

ผศ.ดร.วิบูลย์ ได้เขียน Blog ถึงการจัดการความรู้สายสนับสนุน ที่รวมรวมมาได้อย่างละเอียดผมเลยขอนำความกล่าวเปิดโครงการอบรมหัวหน้าหน่วยงานสายปฏิบัติการบางส่วน ซึ่งท่านอธิการบดี ได้กล่าวเนื่องในการจัดอบรมให้กับหัวหน้าหน่วยงานสายปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2547 ณ ศูนย์ฝึกอบรมและควบคุมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มาเล่าสู่กันฟังครับ

                    คำกล่าวเปิดโครงการอบรมหัวหน้างานหน่วยงานสายปฏิบัติการ


                กลุ่มอบรมทุกท่าน รู้สึกยินดีที่ได้รับเกียรติ มาเป็นประธานเปิดการอบรมหัวหน้างานหน่วยงานสายปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยนเรศวรในวันนี้ และขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับการคัดเลือกจากหน่วยงานให้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการสร้างปัจจัยแห่งความเข้มแข็งทางการบริหารของสถาบันอุดมศึกษาในอนาคต การบริหารสถาบันอุดมศึกษาทั้งปัจจุบันและอนาคต จำเป็นต้องปรับตัวและพัฒนาอย่างเร่งด่วน เพื่อรองรับการบริหารของมหาวิทยาลัยให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่รัฐบาลกำหนดให้มหาวิทยาลัยต้องจัดทำยุทธศาสตร์และทำการรับรองปฏิบัติการราชการ ประจำปี 2548  ซึ่งส่งผลให้มหาวิทยาลัยต้องตระหนักในการเตรียมความพร้อมให้บุคลากรทุกระดับ โดยเฉพาะหัวหน้าหน่วยงานของมหาวิทยาลัยได้รับการพัฒนาเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนมีประสบการณ์ที่กว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ อันจะนำไปสู่การพัฒนาให้เกิดวิสัยทัศน์ที่สอดคล้อง และประสานงาน  การบริหารงานของผู้บริหารสามารถนำพามหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในภูมิภาค  รวมทั้งต้องเตรียมความพร้อมรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในการกำกับซึ่ง พรบ. ของเรา ได้ผ่านคณะรัฐมนตรีในการคอยเข้าสภาอยู่ จึงต้องเตรียมความพร้อมทุกด้านเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยในกำกับด้วย ผมขอถือโอกาสนี้ขอขอบคุณวิทยากรทุกท่าน และคณะทำงานทุกคนที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่า ให้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการในครั้งนี้และผมขอให้การฝึกอบรมในครั้งนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการ บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้วผมขอเปิดการฝึกอบรมหัวหน้าหน่วยงานสายปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยนเรศวร ณ บัดนี้ ขอบคุณมากครับ
                ต้องเรียนพวกเราด้วยนะครับ อาจจะเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่ดูแลหัวหน้าหน่วยงาน เราอยู่ด้วยกันนี้ ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงของประเทศค่อนข้างมีมาก เช้าจาน เย็น 3 จาน อะไรพวกนี้ ก็คงจะต้องปรับตัว ผมเคยพูดเสมอว่า เรามีชีวิตในวันๆ นี้ เราได้ดูแลตัวเองมากน้อยแค่ไหน นอกจากกลับบ้านไปอาบน้ำและก็ดูทีวีแล้วก็นอน ก็พอโตขึ้น ซี6 ก็จะเป็น ซี7  หรือ ซี7 ก็เป็น ซี 8 ถามว่าตัวเองมีอะไรในการพัฒนามากขึ้น นอกจากว่าแก่ลงไปทุกวัน แล้วรุ่นน้องก็มองตัวเองว่านี้มันมีแต่ความแก่มาเป็นนายเขา ตรงนี้คิดว่าเป็นสิ่งที่เราจะต้องพัฒนา  เพราะฉะนั้นสิ่งที่เรามองว่ามหาวิทยาลัยได้พัฒนานี้ ได้ให้อะไรกับผู้ที่มาร่วมงานแค่ไหนนะ สายอาจารย์ก็มีเรื่องหนึ่ง สายบริการนี้เป็นสายที่จะต้อง support มหาวิทยาลัยนะครับ และก็เป็นตัวจักรกลสำคัญ เพราะจะเกี่ยวกับหลายเรื่อง 

 เป็นคำกล่าวบางส่วนที่ผมได้นำมาเสนอให้ชุมชนสำนักงานเลขานุการ ได้รับทราบ ซึ่งผมเป็นผู้รับผิดชอบในการสรุปค่ากล่าวท่านอธิการบดีในการกล่าวเปิดโครงการอบรมหัวหน้าหน่วยงานสายปฏิบัติการ และเป็นประเด็นสำคัญจากผู้บริหารของมหาวิทยาลัยที่หัวหน้าหน่วยงานสายปฏิบัติการจะทำงานประจำอย่างเดียวคงไม่เพียงพอ ต้องพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพเพื่อสนันสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย (วันนี้มหาวิทยาลัยเปิดไฟเขียวในการจัดตั้งชุมชนแล้ว จำเป็นอย่างยิ่งที่สายปฏิบัติการควรสร้างพลังเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันครับ)

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ความเห็น (0)