สวัสดีจ๊ะ สมาชิกทุกท่าน
            ได้เรียนรายวิชา การออกแบบและการพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
ได้อะไรจากการเรียน 2 วันนี้
วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2549
       1.ได้เรียน โปรแกรม flash โดยการวาดการ์ตูน powerpuf girlไม่เคยวาดการ์ตูนในโปรแกรม flash ดูตามไม่ค่อยทันแต่ก็พยายามนำไปทำต่อที่บ้าน เพราะอยากจะทำคอมพิวเตอร์ช่วยวิชาคอมพิวเตอร์ที่ตัวเองสอนอยู่ ภาพเคลื่อนไหวจะทำให้ดึงดูดความสนใจในบทเรียนมากกว่าภาพนิ่ง                               
      2. อาจารย์ยังให้ไปใช้งานในบล็อกของ
www.gotonnow.org ซึ่งก็ไม่เคยใช้มาก่อนทำให้รู้ว่ามีชุมชนออนไลน์ สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และได้ความรู้ใหม่ ๆ จากเพื่อน ๆ

       3. การสร้างปุ่มจากโปรแกรม Adobe Photoshop โดยนายโก้ ซึ่งตัวเองเคยทำปุ่มในการสร้างเว็บมา เลยตามทันค่ะ แต่วันนี้โก้ได้บอกเทคนิคง่ายๆ แต่ก็สอนเร็วนิดจึงทำได้บางส่วนยังไม่สมบูรณ์จะศึกษากับโก้และหนังสือต่อไปค่ะ

วันอาทิตย์ ที่ 19 มีนาคม 2549
       1.เรียนการใช้โปรแกรม flash ในการสร้างภาพเคลื่อนไหว (animation) จากภาพที่ได้สร้างไว้ให้ปาก ตา แขน เคลื่อนไหว บอกตามตรงว่าโปรแกรม flashไม่เคยใช้เลยตามไม่ค่อยทันแต่ก็พยายามดูตาม เพื่อจะได้นำไปใช้ประกอบกับ CAI

      2.  เรียนการบันทึกเสียง สามารถนำไปประกอบ กับ CAI ได้ด้วยค่ะ

                                                                        อิสริยา เนื่องไชยยศ 47070437