Contact

เรียน CAI วันที่ 17-18 มี.ค 49

สวัสดีจ๊ะ สมาชิกทุกท่าน
            ได้เรียนรายวิชา การออกแบบและการพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
ได้อะไรจากการเรียน 2 วันนี้
วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2549
       1.ได้เรียน โปรแกรม flash โดยการวาดการ์ตูน powerpuf girlไม่เคยวาดการ์ตูนในโปรแกรม flash ดูตามไม่ค่อยทันแต่ก็พยายามนำไปทำต่อที่บ้าน เพราะอยากจะทำคอมพิวเตอร์ช่วยวิชาคอมพิวเตอร์ที่ตัวเองสอนอยู่ ภาพเคลื่อนไหวจะทำให้ดึงดูดความสนใจในบทเรียนมากกว่าภาพนิ่ง                               
      2. อาจารย์ยังให้ไปใช้งานในบล็อกของ
www.gotonnow.org ซึ่งก็ไม่เคยใช้มาก่อนทำให้รู้ว่ามีชุมชนออนไลน์ สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และได้ความรู้ใหม่ ๆ จากเพื่อน ๆ

       3. การสร้างปุ่มจากโปรแกรม Adobe Photoshop โดยนายโก้ ซึ่งตัวเองเคยทำปุ่มในการสร้างเว็บมา เลยตามทันค่ะ แต่วันนี้โก้ได้บอกเทคนิคง่ายๆ แต่ก็สอนเร็วนิดจึงทำได้บางส่วนยังไม่สมบูรณ์จะศึกษากับโก้และหนังสือต่อไปค่ะ

วันอาทิตย์ ที่ 19 มีนาคม 2549
       1.เรียนการใช้โปรแกรม flash ในการสร้างภาพเคลื่อนไหว (animation) จากภาพที่ได้สร้างไว้ให้ปาก ตา แขน เคลื่อนไหว บอกตามตรงว่าโปรแกรม flashไม่เคยใช้เลยตามไม่ค่อยทันแต่ก็พยายามดูตาม เพื่อจะได้นำไปใช้ประกอบกับ CAI

      2.  เรียนการบันทึกเสียง สามารถนำไปประกอบ กับ CAI ได้ด้วยค่ะ

                                                                        อิสริยา เนื่องไชยยศ 47070437

 

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 24935, Created: , Updated, , License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #คอมพิวเตอร์ช่วยสอน

Recent Posts 

Comments (0)