ความรู้ที่ได้รับจากการเรียน CAI

     การศึกษาวิชานี้ทำให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Authorware เบื้องต้น  การวางแผ่นงาน  เครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในโปรแกรม รวมไปถึงการนำรูปภาพ  วัตถุ  และตัวอักษรมาวางในพื้นที่ทำงาน  วิธีการทำให้วัตุเคลื่อนไหวไปตามทิศทางที่กำหนด  การเรียงลำดับการเคลื่อนไหวของวัตถุแต่ละชิ้น  นอกจากนี้ยังได้รับความรู้ในการใช้เครื่องมือเพื่อปรับแต่งสีให้สวยงาม  นอกจากการใช้งานโปรแกรมAuthorware แล้ว  ยังได้รับความรู้เพิ่มเติมในการใช้โปรแกม PhotoShop ในการตกแต่งภาพ  ขยายและลดขนาด ปรับแต่งสี  และสร้างรูปภาพ ตัวการ์ตูน  รวมไปถึงการใช้โปรแกรม Flash ในการสร้างตัวการ์ตูนแบบ Animation

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คอมพิวเตอร์ช่วยสอนความเห็น (0)