ความรู้ที่ได้รับจากการเรียน CAI

  Contact

     การศึกษาวิชานี้ทำให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Authorware เบื้องต้น  การวางแผ่นงาน  เครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในโปรแกรม รวมไปถึงการนำรูปภาพ  วัตถุ  และตัวอักษรมาวางในพื้นที่ทำงาน  วิธีการทำให้วัตุเคลื่อนไหวไปตามทิศทางที่กำหนด  การเรียงลำดับการเคลื่อนไหวของวัตถุแต่ละชิ้น  นอกจากนี้ยังได้รับความรู้ในการใช้เครื่องมือเพื่อปรับแต่งสีให้สวยงาม  นอกจากการใช้งานโปรแกรมAuthorware แล้ว  ยังได้รับความรู้เพิ่มเติมในการใช้โปรแกม PhotoShop ในการตกแต่งภาพ  ขยายและลดขนาด ปรับแต่งสี  และสร้างรูปภาพ ตัวการ์ตูน  รวมไปถึงการใช้โปรแกรม Flash ในการสร้างตัวการ์ตูนแบบ Animation

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In คอมพิวเตอร์ช่วยสอน

Post ID: 24932, Created: , Updated, 2012-02-11 14:46:35+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #uncategorized

Recent Posts 

Comments (0)