สรุปผลการดำเนินงานของหน่วยพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2552


สรุปผลการดำเนินงาน ,, เดือนกุมภาพันธ์ 2552 ,,

 

 

 

สรุปผลการดำเนินงานของหน่วยพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประจำเดือนกุมภาพันธ์  2552

 

>>  จัดประชุมผู้บริหารระดับต้นครั้งที่ 4 งบประมาณ 2552    ในวันที่  11  กุมภาพันธ์  2552

>>   จัดโครงการสัมมนาพัฒนาองค์กร  รุ่นที่  5   ในวันที่  12-13  กุมภาพันธ์ 2552

>>  ทำหนังสือตอบรับนิสิตฝึกงาน  3  ฉบับ

>>  ทำหนังสือรับและส่งตัวนิสิตฝึกงาน   20  ฉบับ

>>  ปฐมนิเทศนิสิตฝีกงาน   ในวันที่  23  กุมภาพันธ์ 2552   จำนวน  4  คน

>>  ปัจฉิมนิเทศนิสิตฝึกงาน  ในวันที่  5  กุมภาพันธ์  2552  จำนวน  11 คน

>>   ปัจฉิมนิเทศนิสิตฝึกงาน  ในวันที่  19  กุมภาพันธ์  2552  จำนวน  6คน

>>  ร่วมจัดปัจฉิมนิเทศนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3  ในวันที่  16 กุมภาพันธ์  2552 

        ณ ห้องเอกทศรถ 9 จำนวน  160  คน  เวลา  09.00-12.00 น.

>>   ร่วมจัดปัจฉิมนิเทศนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6  ในวันที่  23 กุมภาพันธ์  2552 

        ณ ห้องเอกทศรถ 1 จำนวน  110 คน  เวลา  13.00-15.30 น.

>>  จัดส่งผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด QA ประจำเดือนมกราคม 2552 

         ในวันที่  10  กุมภาพันธ์ 2552

>>  เสนอรายชื่อบุคลากรผู้สมควรได้รับเครื่องราชย์ฯ ประจำปี 2552 

         ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์  2552

>>  เข้าร่วมกิจกรรมสวนแห่งความสุข ครั้งที่ 14 ตอน HAPPY MAGNET

        ตุ๊กตาติดตู้เย็นหรรษา   ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 11.30 12.00 น.

ณ บริเวณสวนแห่งความสุข หน้าห้องจ่ายยา ชั้น 1  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

>>  ร่วมจัดโครงการ คอนเสิร์ตการกุศล  Jazz for life #2 : ฟังดนตรีด้วยหัวใจ สร้างวันใหม่             

 ให้ปัญญา   ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552 ณ โรงละคร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

>>  เข้าร่วมโครงการนำเสนอผลการดำเนินการ  IOCS  ในวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์  2552

        ณ  โรงแรม เดอะ  แกรนด์ อยุธยา  กรุงเทพฯ

>>  เข้าร่วมสัมมนา HA National Forum ณ อิมแพค เมืองทองธานี  กรุงเทพฯ   
          ในวันที่ 10-13  กุมภาพันธ์  2552

>>  ขออนุมัติจัดโครงการและขออนุมัติเดินทางไปราชการโครงการแพทย์ประจำบ้านฯ,   

 โครงการสัมมนาพัฒนาองค์การ รุ่นที่ 5  และโครงการ IOCS

>>  จัดโครงการแพทย์ประจำบ้านสังกัดคณะแพทยศาสตร์ ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2552 

        ณ ศูนย์วิทยบริการ กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยนเรศวร  กรุงเทพฯ

>>  เคลียร์เอกสารค่าใช้จ่ายโครงการสัมมนาพัฒนาองค์การ รุ่นที่ 4  และ โครงการแพทย์ ประจำบ้านฯ

>>  ดำเนินการทำเรื่องขออนุมัติลาศึกษาแพทย์ประจำบ้าน  และสัญญาลาศึกษาต่อ 
        จำนวน  2  ราย

>>  ดำเนินการทำเรื่องแพทย์ขออนุมัติลาฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ  จำนวน  1  ราย 

 >>  ดำเนินการทำเรื่องขออนุมัติลาศึกษาต่อนอกเวลาราชการ  จำนวน  3  ราย

>>  ดำเนินการทำเรื่องขออนุมัติปรับ/เพิ่มวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ  จำนวน  1  ราย

>>  ออกหนังสือรับรองความประพฤติและรับรองการปฏิบัติงาน  จำนวน  3  ราย

>>  เวียนแจ้งคำสั่งมหาวิทยาลัย, หนังสือที่ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย และหนังสือราชการต่างๆ

ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  จำนวน  10  เรื่อง

>>  จัดประชุม CoP การบริหารลูกหนี้  คณะแพทยศาสตร์  ครั้งที่ 4

        ในวันที่  3  กุมภาพันธ์  2552

>>  จัดประชุม CoP การลดขั้นตอนการให้บริการโรงพยาบาล ม. นเรศวร ครั้งที่ 2

         ในวันที่  5  กุมภาพันธ์  2551

>>  จัดประชุมผู้บริหารระดับต้น ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ 2552  วันที่  11  กุมภาพันธ์  2552

>>  สรุปความก้าวหน้าผู้ยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ  ประจำเดือน  กุมภาพันธ์ 2552

 

 

 

 **********************************************************

 

หมายเลขบันทึก: 249247เขียนเมื่อ 18 มีนาคม 2009 10:54 น. ()แก้ไขเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2012 05:43 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่าน


ความเห็น (1)

ขอชมภาพบรรยากาศของแต่ละงานด้วยนะคะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท