สรุปบทเรียนการไปพัฒนาตนเอง#ตอนที่2

coder
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
พัฒนาตนเองเพื่อพัฒนาทีมงาน

 

กิจกรรมกลุ่ม   

โดย ดร.ธีระยุทธ   วาระพินิ

กิจกรรมที่ 1 ตบมือเข้าจังหวะ พร้อมกันทั้งกลุ่มเรียน

                สิ่งที่ได้จากกิจกรรมนี้ คือ ฝึกความสามัคคี ยิ่งอยู่ในคนหมู่มากยิ่งต้องมีความสามัคคี และเชื่อฟังคำสั่งของผู้นำ ต้องเชื่อว่าผู้นำสามารถนำเราไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเดิมได้

กิจกรรมที่ 2 จับมือกันเป็นวงกลม จับคู่ร้องเพลง  แล้วยิ้ม จับมือทักทาย โอบกอดกัน

                สิ่งที่ได้จากกิจกรรมนี้ คือ ฝึกมนุษย์สัมพันธ์ การทำงานให้สำเร็จและทันเวลาไม่สามารถทำคนเดียวได้ ถึงทำได้แต่ก็ยากมากและใช้เวลามาก  มนุษย์สัมพันธ์เป็นหน้าต่างบานแรกของความเข้าใจกัน มนุษย์สัมพันธ์ง่าย ๆ เช่น ยิ้ม พูดจาทักทายกันด้วยภาษาดอกไม้ มีความจริงใจให้กัน ใช้คำพูดที่ไม่เสียดแทงจิตใจผู้อื่น โดยเฉพาะคนรอบข้างของเราเอง .

กิจกรรมที่ 3 ยืนเป็นวงกลม นับจำนวน เลขคู่หันซ้าย เลขคี่หันขวา หันหลาย ๆ ครั้งซ้ายทีขวาที

                สิ่งที่ได้จากกิจกรรมนี้ คือ ฝึกการเป็นผู้ฟังที่ดี เปรียบเสมือนผู้นำเป็นผู้ออกนโยบายแล้วเราเป็นผู้ปฏิบัตินำนโยบายไปปรับใช้ จากกิจกรรมนี้มีทั้งผู้ที่หันผิดและหันถูกหลาย ๆ ครั้ง จึงอาจสรุปได้ว่า เราไม่ฟังคำสั่งของตนเอง แต่ห่วงมองคนอื่นที่ทำผิด คิดแทนคนอื่นว่าเขาควรทำอย่างไร มัวแต่หัวเราะคนอื่นพอถึงคราวตัวเองก็ทำผิดเหมือนเขา

กิจกรรมที่ 4 แบ่งกลุ่มตามเดือนเกิด แจกกระดาษ A4 1แผ่น แบ่งให้เท่ากัน พับกระดาษให้เหมือนกันทุกคนในกลุ่ม ให้หัวหน้ากลุ่มนำเสนอว่าทำไมถึงพับเป็นรูปนี้

                สิ่งที่ได้จากกิจกรรมนี้ คือ ฝึกการคิดและตัดสินใจ การเชื่อมั่นในทีม จากการนำเสนอกลุ่มได้ประเด็นดังนี้  ผู้นำต้องทำเรื่องใหญ่ให้เป็นเรื่องเล็ก  ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย, ส่วนเกินของชีวิตอุทิศให้สังคม, ผู้นำต้องรอบรู้ เชี่ยวชาญ ทันเกม, พูดคุยกับใครแล้วไม่ฉลาดขึ้น ไม่พูดคุยซะดีกว่า, ผู้นำต้องมอบความรู้สึกดี ๆ ให้กันทุนวัน, ถ้าคิดแต่เรื่องชั่ว ๆ เราจะทำชั่วตามความคิด, ผู้นำอย่าจิตตก ตกตรงไหนเดือนร้อนตรงนั้น, คนทำงานถ้าใจถึงงานจบ, ผู้นำต้องมีความคิดอิสระ ไม่ครอบงำความคิดใคร, ผู้นำต้องทำอะไรเหนือความคาดหมายของผู้ใต้บังคับบัญชา, ถ้าเราท้อแท้ลุกน้องเราก็ท้อแท้, เขาไม่ได้บังคับเราให้ทำงาน ถ้าเบื่อหน่ายก็ลาออก, น้ำนอกเรือไม่น่ากลัวเท่าน้ำในเรือ น้ำในเรือต่างหากที่ทำให้เรือจบ เปรียบเสมือนคนในองค์กรนี้แหละที่ทำให้ล่มจม , มือไม่พายอย่าเอาเท้าราน้ำ, หัวหน้าต้องคิดกว้าง มองไกล ไฝ่สูง มุ่งความสำเร็จ, 3 ด.ในการเป็นผู้นำ คือ ดี เด่น คัง ไม่ให้มี ด ที่4 คือดับ, สิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ หยิบยื่นให้ลูกน้องบ้าง ความรู้สึกดีไม่มีให้ บารมีไม่เกิด

                คำขวัญของกฟผ. รักองค์กร มุ่งงานเลิศ เชิดคุณธรรม สังเกตว่ารักองค์กรเป็นอันดับแรกเพราะทุกคนต้องรักองค์กรก่อน งานอื่น ๆ จึงจะสำเร็จได้ง่ายและสำเร็จได้เร็วด้วย ถ้าทีมงานสามัคคีกันทำอะไรก็สำเร็จ

กิจกรรมที่ 5 แบ่งกลุ่มโดยนับ1-10 เลือกหัวหน้าหยิบลูกปัดเท่าไหร่ก็ได้ แล้วเลือกสีไม่ให้ซ้ำกับกลุ่มอื่น นำมาร้อยลูกปัดทั้งหมดทั้งที่มีในห้องมาร้อยใส่ด้ายยาว 2 วา

                สิ่งที่ได้จากกิจกรรมนี้ คือ จำนวนลูกปัดที่หยิบมาไม่ควรมากเกินไปหรือน้อยเกินไป ลูกปัดเปรียบเสมือนทรัพยากร เราควรมีให้มากกว่ากลุ่มอื่นซักเล็กน้อย เพราะไม่รู้ว่าต่อไปจะใช้ลูกปัดทำอะไร ลูกปัดยังเปรียบเสมือนงาน แน่นอนว่าเมื่อกลุ่มหยิบแล้วย่อมแยกสีนับจำนวนให้แล้ว คล้ายกับแบ่งงานกันทำ เมื่อกลุ่มเลือกสีที่จะร้อยแล้วไปแลกกลับกลุ่มอื่นก็จะง่ายขึ้น งานเสร็จเร็วขึ้น หัวหน้าต้องตรวจสอบไม่ให้มีลูกปัดสีที่เลือกหลงเหลืออยู่ ซึ่งถ้าพบก็ถูกทำโทษและไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบได้ ทำให้ได้ใจลูกน้อง แล้วนำแต่ละกลุ่มมาร้อยต่อกัน ให้แน่นเปรียบเหมือนร่วมเป็นหนึ่งเดียวกัน แม้จะมัดรวมกันแล้วขาดในสีที่ไม่ใช่ของตัวเองแล้วแต่ทุกคนปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้  เมื่อมี1คน ไม่เสร็จ ก็ต้องรอพร้อมกัน แล้วนำมาทำเป็นรูปดาว 5 แฉก เมื่องานที่เราทำสำเร็จถึงแม้จะไม่สวยในสายตาคนอื่นแต่กับเราก็มีความหมายและความสุข

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรียนรู้จากประชุมความเห็น (0)