เก็บตกจากการฟังการนำเสนอโครงการพัฒนางาน ศูนย์คอมพิวเตอร์

เมตตา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ต้นทุน ผลตอบแทนของโครงการ
แบบจำลองในการทำต้นทุนค่าใช้จ่าย ในการบริการวิชาการศูนย์คอมพิวเตอร์   เลือกเฉพาะโครงการที่แสวงหาผลกำไร หาผลตอบแทนในการดำเนินงาน นำเป็น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน  Telling by Mettaความเห็น (0)