การประชุมเครือข่ายฯสัญจร ครั้งที่ 3/2549 (3.2)

เครือข่ายฯและกลุ่มต่างๆที่เป็นสมาชิกจะเป็นอย่างไรเมื่อนำกฎ ระเบียบ ต่างๆที่เปลี่ยนแปลงใหม่เข้ามาปรับใช้

      วันนี้ผู้วิจัยจะเล่าให้ฟังต่อว่าในวาระที่ 3 ของการประชุมเครือข่ายฯสัญจรฯ ครั้งที่ 3/2549 ของเครือข่ายฯองค์กรออมทรัพย์ชุมชนจังหวัดลำปางจะเป็นอย่างไร  มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นบ้าง

      วาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่อง (ต่อ)

      หลังจากหามติและข้อสรุปในเรื่องกองทุนกลางแล้ว  ประธานเริ่มต้นประเด็นที่สองในวาระนี้  คือ  เรื่องกองทุนร่วม  โดยกล่าวว่า  เรื่องระเบียบ  ข้อบังคับ  กติกา  กองทุนร่วม  ซึ่งมีกติกาอยู่แล้วว่ามีไว้เพื่อเป็นกองทุนเฉลี่ยเรื่องการตาย  ทีนี้ปรากฎว่าที่ผ่านมามีคนหัวใส (ถือเป็นความรู้อย่างหนึ่ง) เอาคนเข้ามาเป็นสมาชิกของเครือข่าย  โดยที่ระเบียบเก่าเราไม่ได้วางมาตรการไว้ว่าผู้รับผลประโยชน์จะต้องเป็นสมาชิกด้วย  ดังนั้น  จึงมีคนแก่  คนใกล้จะตายมาเข้าเป็นสมาชิกมาก  ที่ผ่านมาเราอลุ่มอล่วยมาตลอด  เพราะ  ถือว่าเป็นเรื่องของสวัสดิการชุมชน  แต่ไปๆมาๆคนในชุมชนไม่ได้คิดว่าเป็นกองทุนของตนเอง  คิดเป็นเรื่องของผลประโยชน์ไป  ไม่ได้คิดว่าจะทำอย่างไรที่จะให้ชุมชนเป็นชุมชนสวัสดิการ  เราจะช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  เอาลูก  เอาพ่อ  เอาแม่  มาสร้างความสัมพันธ์กัน  ไม่มีใครคิดอย่างนั้น  คิดแต่ว่าตายแล้วจะได้เท่าไหร่  จึงเอาแต่คนแก่  คนเฒ่า  คนป่วย  มาเข้าเป็นสมาชิก  ลงทุนแค่วันละ 1 บาท  พอเป็นสมชิกครบ 2 ปี  หากตายก็จะได้เงิน 20,000 บาท  มองเป็นเรื่องผลประโยชน์  ตอนแรกพวกเราไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้  เราคิดว่าคนในชุมชนทุกคนจิตใจเป็นเหมือนพวกเราทั้งหมด  ปรากฎว่าไม่ได้เป็นอย่างนั้น  ดังนั้น  คณะกรรมการบริหารจึงมานั่งปรึกษาหารือกันอยากจะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงระเบียบเกี่ยวกับผู้รับผลประโยชน์ว่าจะต้องเข้าเป็นสมาชิกด้วย  หมายความว่า  ตัวตายมีตัวแทน  คนที่ตายก็จะมีคนที่เข้ามาแทน  ถ้าอย่างนี้สมาชิกก็จะไม่ลดน้อยถอยลงไป  ทุกคนเห็นด้วยหรือไม่ครับ?  ถ้าทุกคนเห็นด้วยผมจะนำเข้าเป็นเรื่องพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป  แล้วประกาศใช้ในวันครบรอบเครือข่ายฯ  คือ  วันที่ 10 เมษายน 

       ในประเด็นนี้  อ.ชวนพิศ  ได้ยกมือขอแย้งว่า  เมื่อกี้นี้ประธานบอกว่าผู้รับผลประโยชน์ต้องเป็นสมาชิกด้วย กับ บอกว่าตัวตายมีตัวแทนนั้น  มันเป็นคนละเรื่องกัน 

      น้องอุรุพร  ตัวแทนจากกลุ่มแม่พริกเสริมในประเด็นนี้ว่า  เมื่อตะกี้นี้ประธานพูดผิด  ประธานน่าจะพูดว่า  สมมติว่ามีคนตาย 1 คนต้องรับสมาชิกเพิ่มใหม่ 1 คน หรือ 10 คน เพราะ  ปกติสมาชิกมันต้องพันยอดกันอยู่แล้ว  เนื่องจากคนที่เข้ามาเป็นสมาชิก  เขาก็ต้องระบุผู้รับผลประโยชน์ว่าเป็นลูก  เป็นหลาน  หรือบางครั้งเขาก็เข้ากันทั้งครอบครัวอยู่แล้ว 

      มีผู้แย้งขึ้นมาอีกว่าประเด็นในตอนนี้ก็คือ  สมาชิกเขาไม่ได้เข้ามาทั้งครอบครัว  มันจึงทำให้เกิดปัญหา 

      ประธาน  สรุปว่า  ในเมื่อเกิดปัญหาอย่างนี้  ผมจึงอยากเอามาหารือในที่ประชุมว่าทุกคนเห็นด้วยไหมครับที่จะแก้ไขระเบียบข้อบังคับในเรื่องนี้  ถ้าหากเห็นด้วยผมจะได้เอาเข้าที่ประชุมในครั้งหน้า 

      ปรากฎว่าในที่ประชุมบอกว่าเห็นด้วย  ดังนั้น  ประธานจึงบอกว่าจะนำเรื่องนี้ยกร่างเป็นระเบียบแล้วนำเข้าที่ประชุมครั้งต่อไป

      จบโดยสมบูรณ์ค่ะสำหรับวาระที่ 3  จากเนื้อหาของการประชุมในวาระนี้ทั้งหมดเป็นอีก       ปรากฎการณ์หนึ่งที่เราคงต้องติดตามต่อไปว่าเครือข่ายฯและกลุ่มต่างๆที่เป็นสมาชิกจะเป็นอย่างไรเมื่อนำกฎ  ระเบียบ  ต่างๆที่เปลี่ยนแปลงใหม่เข้ามาปรับใช้

      

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน lampang_networkความเห็น (0)