เคล็ดลับการเรียนดี

K.Pually
เคล็ดลับสู่ความสำเร็จของการเรียน

              มีข้อคิดดีๆ เกี่ยวกับการเรียน   เรียนอย่างไรให้ประสบผลสำเร็จจากนักเรียนชั้น ม.6  รุ่นพัชรปฏิญาวิศิษฏ์

ร.ร.กำแพงเพชรพิทยาคม  ปีการศึกษา 2551 มาฝาก  ลองศึกษา  เคล็ดลับการเรียนดี  ของพวกเขา ดูนะคะ               

                                                                        

                                                                                   น.ส.ชนากานต์ ตรัสมา( ทราย) 

คณะบริหาร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

วิธีการเรียนดี

-          ตั้งใจอ่านหนังสือ โดยเฉพาะช่วงก่อนสอบ

-          อ่านสรุปย่อจะได้ไม่ลืม

-          อย่าหักโหม เพราะจะทำให้เครียด

-          อ่าน 2-3 ชั่วโมง  แล้วออกไปเดินเล่นสูดอากาศบริสุทธิ์หรือหาอะไรทำก่อนเริ่มอ่านอีกครั้ง

            สุดท้ายขอให้น้องๆ โชคดี   ติดคณะที่ใฝ่ฝันไว้ โดยเริ่มอ่านตั้งแต่วันนี้

                                                                        

                                                 นายกฤษฎา  คุรุธรรมนนท์(เบียร์)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  สาขาปัตยกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

คติพจน์ Don’t give up (อย่ายอมแพ้)

                “ ถ้าไม่สู้จะรู้หรือความพ่ายแพ้    ไม่อ่อนแอคงไม่รู้ความเข้มแข็ง

                 ไม่ยืนหยัด คงไม่รู้ว่ามีแรง           ไม่ถูกแซงคงไม่รู้ว่าช้าไป

เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ

                ก่อนอื่นต้องเริ่มจากการค้นหาตัวเองให้เจอ  ว่าตัวเองชอบอะไรกันแน่อยากจะเรียนอะไรจะได้เรียนอย่างมีความสุข ตอนแรกก็ไม่ได้คิดอยากจะเรียนคณะสถาปัตย์นี้ คือตอนอยู่ ม. 3 – ม.4 อยากจะเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร อยากเป็นนายร้อย  จึงตั้งใจอ่านหนังสืออย่างจริงจัง แต่โชคชะตาก็ไม่ได้ลิขิตให้เดินทางนี้  แต่ผมมีความสามรถทางด้านศิลปะ  เคยแข่งขันได้รับรางวัลหลายรายการ ทำให้มีเกียรติบัตรจำนวนมาก  และจากการที่ผมเรียนอยู่สายวิทย์-คณิต  ผมจึงคิดได้ว่า คณะฯที่เหมะสมกับผมที่สุดคือ คณะสถาปัตย์ นี้เอง

                คณะสถาปัตย์ มช. เปิดรับรอบเดียวไม่มีโควตาไม่มีใน แอดมิชัน มีในโครงการพิเศษรอบเดียว อยากจะฝากถึงน้องๆที่สนใจคณะนี้ ต้องมีผลงานด้านศิลปะสะสมไว้เพราะคัดเลือกรอบแรกจะพิจารณาจากแฟ้มสะสมงานถ้าผ่านก็ไปสอบรอบสอง คือ การทดสอบเชิงปฏิบัติการ หรือ Work shop  ที่คณะเป็นเวลา  2 วัน ซึ่งการสอบรอบนี้จะค่อนข้างยาก น้องต้องเค้นความสามารถ  และความรู้ที่มีมาใช้ให้มากที่สุดเพราะการ Work shop  มีการทดสอบเป็นสถานี คือ สอบอังกฤษ,ฟิสิกส์,คณิต สอบพื้นฐานความรู้ทางสถาปัตยกรรม สัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ ทดสอบการทำงานเป็นทีมและการนำเสนอ

                สุดท้ายนี้ขอให้น้องตั้งใจไม่มีอะไรอยากเกินความพยามของเราครับ

                                 

                                                                        

                                                                                  นายณัชพล   อนันตรัมพร(บูม)

คณะฯ ที่สอบได้ 

1.คณะวิศวะ  ปิโตรเคมี  มหาวิทยาลัยศิลปกร

2.คณะแพทย์ศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร

3.คณะแพทย์ศาสตร  ( PI) มหาวิทยาลัยมหิดล

4.คณะแพทย์ศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะที่เลือกเรียน   คณะแพทย์ศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

เคล็ดลับเรียนดี

                ผมไม่ใช่คนขยันแต่เวลาเรียนผมเป็นคนตั้งใจเรียน   ตั้งใจเรียนมาตั้งแต่ชั้นประถมฯซึ่งบางคนเห็นว่าการเรียนในระดับประถมฯ นั้นไม่สำคัญ แต่จริงๆแล้วมันเป็นพื้นฐานความรู้ทั้งสิ้น  ในแต่ละวันผมอ่านหนังสือไม่เคยเกิน 1 ชั่วโมง ส่วนใหญ่จะเล่นเกมคอมพิวเตอร์ประมาณ 4 ชั่วโมงขึ้นไปแต่อาศัยความรู้จากที่ได้ตั้งใจเรียนในห้องและทำงานทุกชิ้นที่คุณครูสั่งด้วยตนเองเพราะงานทุกชิ้นมันจะแฝงความรู้เอาไว้ ซึ่งบางทีเราอาจคิดว่าทำไปก็ไม่ได้อะไร แต่จริงๆแล้วมันจะแฝงความรู้อย่างมากมายครับ

                                                                         

                                                                                นายเศรษฐพล  สัตติวงศ์ไชย ( แก๊ป)

คณะฯ ที่สอบได้

1.คณะวิศวกรรมการบินและอวกาศสาขาเทคโนโลยีการบิน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2.คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร

เคล็ดลับเรียนดี

                ก่อนอื่นต้องค้นหาตัวเองให้พบก่อนว่าเราชอบและอยากที่จะเป็นอะไร  เมื่อตั้งเป้าหมายแล้วก็ต้องมีความตั้งใจ และมุ่งมั่นให้ถึงที่สุด ค่อยๆอ่านหนังสือสะสมไปเรื่อยๆจะช่วยให้เรามีเวลาทบทวนก่อนสอบได้ง่ายขึ้น   ในเนื้อหาควรหาหลักการจำเป็นของตัวเองที่เข้าใจง่ายไม่ต้องทำตามตำราเสมอไป การเล่นเกมก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดถือเป็นการพักผ่อนอย่างหนึ่งแต่ควรมีขีดจำกัดที่เหมาะสม สุดท้ายขอให้น้องๆทุกคนโชคดี “ความพยายามอยู่ที่ไหน  ความสำเร็จอยู่ที่นั่น”

                                                                       

                                                                                         น.ส.กนกวรรณ  พันธ์ยิ้ม ( อุ้ม)

สอบได้คณะฯ

คณะแพทยศาสตร์พระบรมราชชนก  มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะแพทย์ศาสตร์โครงการผลิตแพทย์ฯโควตาศูนย์แพทย์ศาสตร์ รพ.สวรรค์ประชารักษ์

เคล็ดลับเรียนดี

                ตั้งใจเรียนมากๆในห้องเรียนและหมั่นกลับไปทบทวนและก่อนเรียนทุกครั้งก็จะพยามอ่านเนื้อหาที่จะต้องเรียนมาก่อนทำให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น  จัดตารางอ่านหนังสือโดยจัดให้ดีรู้จักจัดวิชาเครียดๆสลับกับวิชาสบายๆ และไม่ฝืนตัวเองมากเกินไป  ถ้าเหนื่อยก็พักผ่อนนอนหลับฟังเพลงดูทีวี หรืออาจจะสังสรรค์กับเพื่อนสุดท้ายก็อยากให้ทุกคนตั้งใจเรียน

หมั่นเพียรอ่านหนังสือก็จะทำให้ประสบความสำเร็จตามที่คาดหวังไว้

                                                                 

                                                                              นายปรเมศวร์  คงประดิษฐ์ ( นิค)

คณะฯที่สอบได้

                คณะเภสัชศาสตร์  สาขา บริบาลเภสัชกรรม   มหาวิทยาลัยนเรศวร

เคล็ดลับเรียนดี

                ก่อนอื่นต้องเตรียมใจให้ดีเพื่อความพร้อมในการอดทนที่จะอ่านหนังสือ ยิ่งเริ่มเร็วแค่ไหนก็ยิ่งดี  จากนั้นก็เริ่มอ่านอย่างจริงจัง  อ่านจริงจังไม่ได้แปลว่าต้องเครียด  แต่ขอให้เข้าใจเนื้อหาของแต่ละเรื่อง  และที่สำคัญที่สุดคือความอึด  และความอดทนเท่านั้น  ที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จได้ สู้ๆนะทุกคน

                                                                   

                                                                             น.ส.ณัฐสุดาวรรณ  นิลจันทร์ ( หญิง)

คณะฯที่สอบได้

                คณะนิติศาสตร์อินเตอร์  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

                คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร

เคล็ดลับเรียนดี

                ค้นหาตัวเองให้พบก่อนว่าชอบเรียนอะไร อยากเรียนอะไรและเรียนไปเพื่ออะไร  แล้วก็ตั้งใจเรียนให้เต็มที่  แม้จะมีเบื่อบ้างก็ต้องฝืน  นึกถึงอนาคตเข้าไว้เพียงลำบากแค่ตอนนี้ พอจบไปก็จะดีเอง หมั่นทบทวนความรู้อยู่เสมอ   ทำการบ้านและแบบฝึกด้วยตนเองไม่เข้าใจก็ให้ถามครูให้ครูช่วยอธิบายจนเข้าใจ   หากิจกรรมทำยามว่างบ้าง  ออกกำลังกายควบ       

ควบคู่ไปด้วยและพักผ่อนให้เพียงพอ  ที่สำคัญทำใจให้สบายค่ะ

                                                                          

                                                                                 น.ส.เบญจวรรณ   โศภณัฐยานนท์(โบ)

 

 คณะฯที่สอบได้
                คณะเภสัชเครื่องสำอาง   มหาวิทยาลัยนเรศวร
                คณะพยาบาลเพื่อสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์  มหาวิทยาลัยมหิดล
เคล็ดลับเรียนดี
                พยายามอ่านหนังสือมากๆ เพราะเพิ่งมาเริ่มอ่านตอนช่วง ม.6 จึงต้องอ่านโดยเน้นเรื่องที่ไม่เข้าใจให้มากและฝึกทำโจทย์เพื่อให้เห็นตัวอย่างข้อสอบ  เวลาอ่านถ้าเรื่องไหนสามารถใช้ความเข้าใจได้ก็ควรอ่านให้เข้าใจ  จะได้ลดการท่องจำลง  ที่สำคัญคือ ต้องฝึกทำข้อสอบมากๆจะได้รู้แนวค่ะ
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;">                                                                   </p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;">                                                                              น.ส.เหมือนจันทร์  หอมหวน</p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;">คณะฯที่สอบได้</p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;">                 คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร</p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;">                 คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล  (PI)</p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;">เคล็ดลับเรียนดี</p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;">                 อยู่ในห้องก็ตั้งใจเรียน พยายามคุยให้น้อยๆเพื่อจะได้เปิดหูให้รับความรู้มากขึ้นทำข้อสอบหรือแบบฝึกหัดมากๆ เป็นการหาประสบการณ์ในการเตรียมตัวสอบสำหรับการสอบอย่างหนึ่งเพราะจะทำให้เรารู้ว่าข้อสอบส่วนไหนออกมากออกน้อยเพียงใด  และทำให้เรารู้จักตัวเองด้วยว่าเข้าใจเรื่องนั้นๆมากแค่ไหน  และที่สำคัญอย่าผัดวันประกันพรุ่งเพราะการทำเช่นนี้จะทำให้เวลาอันน้อยนิดที่มีอยู่เสียไปโดยไม่เกิดประโยชน์ใดๆขึ้นมา จำไว้ว่า เราไม่ได้ทำเพื่อพรุ่งนี้</p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;">เราทำเพื่ออนาคต</p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;">                                                                  </p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;">                                                                               น.ส.วรพรรณ  โกศัลวัตน์ (ฝ้าย)</p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;">คณะฯที่สอบได้</p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;">                 คณะวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์  สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร</p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;">                 คณะวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล</p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;">เคล็ดลับเรียนดี</p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;">                 อันดับแรกต้องจัดตารางอ่านหนังสือประมาณวันละ 2 ชั่วโมง หัดเป็นคนนอนดึกๆ เพื่อมีเวลาในการอ่านหนังสือมากๆเวลาในห้องเรียนต้องตั้งใจเรียนถึงแม้จะไม่ชอบบางวิชาก็ตาม    ก่อนจะสอบน้องๆคงไปหาที่เรียนพิเศษกันทุกวิชา ซึ่งพี่ก็เป็นหนึ่งในนั้น แต่ถ้าน้องๆไปเรียนพิเศษกลับมาไม่ทบทวนที่เรียนไปนั้นก็เท่ากับว่าน้องๆไม่ได้เรียนหรอกค่ะเพราะมันจำไม่ได้และอาจลืมเพราะแค่เรียนไปเท่านั้นเองค่ะ    สำหรับน้องๆบางคนที่หาทางแก้ความง่วงตอนอ่านหนังสือขอแนะนำเบอร์ดี้ค่ะ (กาแฟ) เพราะอาจช่วยน้องๆได้   ตอนอ่านหนังสือต้องขีดเนื้อหาสาระสำคัญ และหมั่นทำข้อสอบปีเก่าๆเยอะๆมีเวลามากๆก็ควรอ่านหนังสือทำข้อสอบเยอะๆและน้องๆประสบความสำเร็จในชีวิตค่ะ ขอเป็นกำลังใจให้นะคะ </p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;">                                                                          </p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;">                                                                                            นายนิรันดร  บัวแย้ม( ชิ้น)</p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;">คณะฯที่สอบได้</p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;">                 คณะวิทยาศาสตร์  สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์  มหาวิทยาลัยนเรศวร</p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;">                 คณะสหเวชศาสตร์  สาขากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ</p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;">                 คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่</p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt;">คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขา เครื่องกล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด)</p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;">เคล็ดลับเรียนดี</p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;">                 ก่อนอื่นต้องวางแผนอ่านหนังสือก่อน ผมเริ่มอ่านตั้งแต่ ม.5 เทอม 2  (ประมาณปีใหม่เป็นต้นไป )จะทำให้เรามีเวลามากพอที่จะอ่านวันละนิดละหน่อยได้ และต้องรู้จักเก็งข้อสอบโดยหาแนวข้อสอบเก่าๆของคณะฯที่เราจะสอบมาลองทำ แล้วสังเกตแนวของมันไว้ จะม่ทำให้เราอ่านเรื่อยเปื่อยและประหยัดเวลาในการอ่านอีกด้วย   อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือความพยายาม  ใครที่ยังไม่เคยลองอ่านขอให้หยิบมาอ่านสักครั้งแล้วเดี๋ยวมันจะติดไปเอง และลองหาเวลาที่อ่านแล้วเรามีสมาธิ   อย่างผมเองช่วงเวลาประมาณ 6 โมงเย็น ถึง ตี 2 เป็นต้น  เมื่อมาโรงเรียนก็หยิบหนังสืออื่นๆมาอ่านยามว่างฝึกให้เป็นนิสัย  และฝึกฝนทำข้อสอบบ่อยๆ ถ้าทำได้พี่เชื่อว่าความสำเร็จมันอยู่ไม่ไกลเกินเราเอื้อมแน่นอนครับ</p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> </p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> </p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> </p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;">               </p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กิจกรรมโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม

คำสำคัญ (Tags)#เรียนอย่างไรให้ประสบผลสำเร็จ

หมายเลขบันทึก: 245945, เขียน: 02 Mar 2009 @ 21:38 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 20:23 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 
  • มาชื่นชม
  • เด็กๆๆที่เรียนดี
  • มีประโยชน์แก่เด็กทั่วไปมาก
  • เอามาฝากอาจารย์ครับ
  •  ค่ายภาษาอังกฤษทั่วประเทศ

      http://gotoknow.org/blog/yahoo/221236
เขียนเมื่อ 

P * ขอบคุณค่ะ... อาจารย์ขจิต
       * แวะเข้าไปศึกษาอยู่ 2-3 ครั้งแล้วนะคะ  คงจะมีครั้งที่ 4 และครั้งต่อๆไป ค่ะ